האנשים העצובים

הרב שלמה אבינר

[ראיון]

 

ש: נשמעת טענה שהחיים עצובים, ושדרישת שמחת החיים אינה מציאותית, אלא סתם אמירה מלאכותית, ציות לפקודה חיצונית.

ש: ודאי שבחיים יש צרות רבות, כמו שכתוב בספר הישר שהעולם הזה הוא "גיא התלאות".  אבל יש גם דברים טובים רבים, והרמב"ם במורה נבוכים ג יב מסביר שהם הרוב.

ש: הטענה היא שהאדם אינו חי חיים סטטיסטיים בתוך הרוב, הוא חי כלעצמו, ואמירתו הפנימית, האינטימית, הטבעית היא עצובה.

ת: נכון.  אבל יש לו בחירה חופשית.  עליו להחליט אם הוא רוצה לעסוק בהעלאת גרה נפשית ,Mental Rumination ,על סבלו, או לעמוד איתן ולהתגבר על המלנקוליה שלו.

ש: וכיצד יתגבר?  הרי כך הוא מרגיש, זה הוא, והוא עצוב.

ש: בעזרת השכל, בעזרת המחשבה.  הרמב"ם בפתיחת מורה נבוכים ובסיומו, מלמד שצלם אלהים שבאדם הוא השכל.  ישתמש בכח המחשבה שלו, כדי לראות את הדברים בצורה יותר גבוהה.

ש: בכך אינו עושה שקר בעצמו?

ת: אם הוא טוען שהכל טוב בכי טוב שבעולמות האפשריים, כניסוחו של הפילוסוף לייבניץ, אז הוא עושה שקר בעצמו.  ודאי החיים אינם תמיד קלים.  אכן כשקשה לאדם, זה טבעי שירגיש עצב, ואם לא, הרי הוא מרסק את האנושיות שבו.  אבל, אפשר להגיע לאושר.

ש: שאלתי, כיצד?  על ידי איזו מחשבה נאה וחסודה?

ת: לא.  האושר לא ניתן במתנה, צריך עמל כדי להשיגו.  הוא אינו מן המוכן, הוא פרי של עבודה שכלית ומוסרית, להכיר שהוא אינו תלוי בדברים חיצוניים, אלא בחירות הפנימית של האדם לעשות את הטוב.

ש: איפה זה כתוב?

ת: ספר איוב.  ספר קהלת.

ש: אז אפשר לנחם אדם מכל צרה?

ת: בספר קהלת, יש דמעת העשוקים שאין להם מנחם.  הנחמה האחרונה והעליונה, היא בעולם הבא ובתחיית המתים.

ש: אולי בימינו האדם עצוב כי הוא בודד?

ת: כן.  לא טוב היות האדם לבדו.

ש: אז צריך לבלות הרבה ביחד.

ת: לא די להיות ביחד מבחינה גאוגרפית, צריך להיות ביחד מבחינה נפשית.

ש: וזה אפשרי?

ת: יש טוענים שלעולם אדם אחד לא יוכל להבין באמת אדם שני, ולרדת לעומק תודעתו.  אין זה נכון, יש חברות אמת עמוקה, גם בין איש לאשתו, גם בין אדם לחברו.

ש: אולי הטכנולוגיה המודרנית של פייסבוק ווואצאפ המחברת באופן מיידי אנשים רבים, תוכל לפתור את בעיית הבדידות והעצב?

ת: לצערנו, הוא להיפך, הדבר נחקר רבות על ידי סייבר-פסיכולוגיה Cyberpsychology.  האינטרנט הופך את האדם לאנוכי, אגוצנטריסט, סגור על עצמו.

ש: אבל הוא יחד עם אחרים?

ת: זה הפאראדוקס.  חוקרת אמריקאית אחת של השפעת הטכנולוגיה על הזהות האישית, בשם שרי טרקל Sherry Turkle, קראה אחד מספריה בשם מאוד אופייני: לבד יחד, Alone Together.

ש: ובסיכום?

ת: לקרוא הרבה ספר תהילים ולשים לב כל פעם שכתוב אושר.