מי לבחור כחבר כנסת?

הרב שלמה אבינר

 [ראיון]

 

ש: מי ראוי להיות חבר כנסת?

ת: מי שיש בו יראת ד' וחכמה.  רמב"ם מלכים פרק א.

ש: מה זו יראת ד'?

ת: אדם שומר תורה ומצוות קלה כחמורה, ומקדיש זמנו הפנוי ללימוד תורה.

ש: ובאיזו חכמה מדובר?

ת: חכמה מדינית, הכוללת שלושה עניינין מרכזיים: בטחון, כלכלה ופוליטיקת חוץ.

ש: ומה עדיף, אם יש בו רק חכמה או רק יראת ד'?

ת: כידוע ממנים בנו של מלך.  ואם אין לו חכמה, ויש לו יראת ד', ממנים אותו בכל זאת, ומצמידים לו אדם שילמדו חכמה.  אך אם אין בו יראת ד', אף על פי שיש בו חכמה, אין ממנים אותו.  רמב"ם שם.  יתר על כן, אם מינו אותו כשהיתה בו יראת ד', אך בהמשך איבד אותה, מפטרים אותו.  רמב"ם הלכות כלי מקדש.

ש: ואם הוא חילוני, אבל יש לו אהדה לתורה, ומבטיח להילחם למען עבורה?

ת: בשום פנים.  ידוע משל הג"ר יוסף דב סולוביצ'יק.  נתנו לאדם לשמור כספת עם כסף, ונגנבה.  התברר שהיתה בו זהב, עליו לשלם רק כסף, כי אומר: שמרתי עליה כעל כסף ולא כעל זהב.  אדם חילוני, או חצי חילוני, או חצי דתי, או דתי חלש, יתכן שיילחם בעד התורה, אבל רק כמו כסף ולא כמו זהב.  וטוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף.

ש:האם רבנו הרב צבי יהודה לא תמך במפלגת התחיה בו היו גם דתיים וגם חילונים?

ת: לא.  הוא רק אמר שבמאבק ההסברה על ארץ ישראל, יש להתאחד דתיים וחילוניים, אך הוא שלל הרכבת מפלגה עם חילונים.  אלא הוא הדריך: "חבר אני לכל אשר יראוך".  תהלים (קיט סג).

ש:וחבר כנסת גוי?

ת:ודאי לא. רמב"ם מלכים.

ש: ומה עם אשה?

ת: גם לא.  רמב"ם מלכים פרק א.  ויש שתי תשובות ארוכות של מרן הרב קוק במאמרי הראיה, שאין זה צנוע.

ש: ואגודת ישראל, הרי הם יראי שמים?

ת: רבנו הרב צבי יהודה אמר שזה סגנון של אורתודוקסיה ממקור גרמניה.

ש: ומה לגבי מפלגת הרב כהנא?

ת: רבינו נשאל והשיב  שיש לדעת להשתמש בתקיפות רק במקום המתאים.

ש: בחירות זה מסובך...

ת: כן.  ד' יעזור.