כפיה אנטי-דתית בצה"ל

 הרב שלמה אבינר

[ראיון]

 

ש: זה נכון שבצה"ל כופים חיילים להשתתף בכפר נופש על שפת הים, מעורב כמובן?

ת: לצערנו זה נכון.  באשקלון ובכפר אולגה.  כמובן אין לזה ערך צבאי, אלא חברתי.  ודאי שחברתיות בין חיילים היא חשובה, אך יש לבנות אותה בצורה צנועה ולא לכפות על חיילים אירועים האלה.  האירועים החברתיים בצה"ל צריכים להתאים לכולם.

ש: אז למה רק עכשיו התעוררו?

ת: כי זה חדש.  עד כה, לא כפו על חייל להשתתף.  עכשיו החליטו שכולם חייבים להיות יחד.  אז יש חוף מעורב, חיילים וחיילות עולים מן הים לכפר נופש בבגד ים, יש ערבי זוגיות ושאר דברים מבישים.

ש: ברור, אך זה מתנגש עם חובת ציות בצה"ל?

ת: חובת הציות היא לגבי עניינים צבאיים, אך אין לצה"ל סמכות להפעיל כפיה אנטי-דתית, כמו שקורה בזמן האחרון, כגון לגבי חובת גילוח.

ש: אז מה יעשה חייל קרבי שמחייבים אותו להגיע לכפר נופש?  יסרב וילך שבוע לבית-סוהר?!

ת: לא.  אלא יסתגר שם בחדרו שבוע.  זה יותר טוב מאשר לשבת שבוע בבית-הסוהר.

ש: אבל להיפך, טוענים שבצה"ל הרבנות הצבאית היא שעושה כפיה דתית?

ת: שקר וכזב.  לא כופים שום דבר דתי על אף אחד.  לא מחזירים בתשובה אף אחד.

ש: אבל נותנים בתודעה יהודית הרצאות על נושאים של תורה?

ת: בודאי.  אבל רק מה שאנשים מעוניינים לשמוע, כפי שרואים מהמשובים של החיילים ושל הקצינים.  התורה לא שייכת רק לדתיים, היא נחלת האומה כולה.  לעומת זאת, לכפות על חיילים לשמוע הרצאות על שבח ושתי כפמיניסטית או על עקדת ישמעאל במקום עקדת יצחק – זהו דבר שאין לו שחר שעושים כפיה אנטי-דתית בנדון, בצה"ל, שחייב לאחד כל האומה.

ש: יש עוד דברים בהם יש אותה כפיה אנטי-דתית?

ת: אמרנו: כפר נופש, זקן, הרצאות.  וגם לחץ כבד בכל מיני דרכים, על בנות דתיות להתגייס.  אגב, הקרן החדשה שולחת מיליונים על מנת להשפיע על התכנים של חיל חינוך.

ש: ובסיכום?

ת: אנו מאמינים בצה"ל, אנו אוהבים את צה"ל, סבלנות, הכל יסתדר.