שו"ת קצר על נטיות הפוכות

הרב שלמה אבינר


 

ש: מה מקור הביטוי "נטיות הפוכות"?

ת: על פי מרן הרב קוק באורות הקודש ג רצז.

ש: איך להתייחס לנישואי גבר עם גבר?

ת: איסור תורה שחייבים עליו מיתה.  כמובן אנו לא נהרוג אף אחד, אלא זה לציין את החומרה.  וזה גם פשע נגד המין האנושי.

ש: מנין לנו?

ת: זה נקרא תועבה, כלומר דבר מגעיל ובלתי נסבל.  כי כך אי אפשר לבנות את המין האנושי.  וגם גוי אסור במשכב זכר (סנהדרין נח א).

ש: אבל מה יעשה מי שיש לו נטיות הפוכות?

ת: יתגבר על יצרו.  לכולנו יש יצר הרע.  אבל יש לנו גם יצר הטוב.  והם שקולים, כך שיש לאדם בחירה חופשית.  אם יש לאדם יצר הרע של נטיות הפוכות,  יש לו כנגדו יצר הטוב של קדושה.

ש: אך זה מאבק קשה.

ת: נכון.  לפעמים החיים קשים.  אבל אדם יכול לקחת לו בן ברית: התורה ולימודה.  בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין (קידושין ל.  מסילת ישרים פרק ה.  ועיין דרך ארץ חיים לרמח"ל, מודפס בסוף מסילת ישרים).

ש: אבל אולי זה מולד?

ת: אין זה משנה.  הרמב"ם בפתיחת הלכות דעות שלו על תיקון המידות ובנין האישיות, מציין שיתכנו שלוש מקורות לתכונותיו של אדם: מולד, נקנה, או   נטיה  מולדת לפתח.  אבל על כולם יש לאדם בחירה חופשית.  אך לגופו של עניין, רוב המחקרים מציינים שלא מצאו סיבה מולדת לנטיות הפוכות.

ש: אז למה אנשים כל הזמן אומרים שזה מולד?

ת: הם חושבים שזה תירוץ כדי להתיר את האסור.  אבל, לו יהי כן, אין זה תירוץ כפי שאמרנו קודם.

ש: ואיך אפשר להתגבר ולצאת מזה?

ת: הדרך הכי טובה היא השיטה הרפרטיבית שפיתח הפסיכולוג יוסף נקולוסו מארצות הברית.  כל שנה יש שם כנס מרגש של אלפים שנתרפאו באותה שנה.  כמובן בארץ יש הרבה פחות.

ש: מה פירוש נתרפא?

ת: יצא מזה לגמרי, התחתן ומאוד אוהב את אשתו.

ש: על מה מבוססת השיטה שלו?

ת: על הנחה שנטיות הפוכות נגרמות על ידי סיבוך פסיכולוגי בילדותו או בנערותו של האדם, ויש להתיר את הסיבוך הזה.

ש: איך עושים?

ת: איני יודע.  איני פסיכולוג.  אבל ב"ה זה פועל.  מי שמעוניין יכול לפנות למרכז סיוע טלפוני אנונימי חינם "עצת נפש", ימים ב' וה' 20:00 עד 23:00, 02-654-1899.  072-216-0688.

ש: מסכן האדם עם נטיות הפוכות?

ת: נכון.  אינינו שונאים אותו חלילה, הרי יש לאהוב כל אדם מישראל, ולכן אנו רוצים לעזור לו להשיג חיים טובים יותר.  אגב, נטיה הפוכה גם יכולה לנבוע מטראומה שהוא עבר בילדותו או בנערותו עקב תקיפה מינית בדרגות שונות של חומרה.

ש: אז מה הוא אשם?

ת: אכן אינו אשם.  אבל הוא אחראי על עצמו.

ש: ומה עם נטיות הפוכות של נשים?

ת: גם איסור תורה, שנפסק ברמב"ם ובשולחן ערוך (שו"ע אה"ע כ ב.  ועיין ביאור הגר"א שם).

ש: אז איך זה שיש החיים גבר עם גבר או אשה עם אשה ומכריזים על עצמם שהם דתיים?

ת: מרמים את עצמם.  ד' ירחם עליהם.

ש: נראה שחל שינוי.  פעם התופעה הזאת לא הרבה נפוצה כמו היום?

ת: שתי תשובות.  א. היא לא נפוצה, ב"ה, אבל עושים מסביבה הרבה רעש.  ב. תמיד היתה קיימת באותם אחוזים הנמוכים מאוד כמו היום, אבל ידעו שזה אסור, והיום מנסים לטעון שזה מותר.

ש: ובסיכום?

ת: בגמרא נדרים נא א בר קפרא הסביר את הביטוי "תועבה": "תועה אתה  בה", כלומר טעית בכתובת.  הכתובת הנכונה היא אשה.  לכן לך לטיפול.  התאהב באשה והתחתן איתה.  תוליד בנים.  תהיה מאושר.  מזל טוב.