לך להיות רב צבאי

הרב שלמה אבינר


כמידי שנה, בקיץ הקרוב, יתקיים קורס רבנים צבאיים, שישרתו במילואים וחלקם בקבע.

אין לשער חשיבותו של רב צבאי.  כידוע, צבא אינו רק נשק, אלא גם מוראל.  אמר נפוליאון: המוראל הוא פי שלוש יותר חשוב מהנשק.  נפוליאון מפורש!  איך הוא מדד, אינינו יודעים, אנו רק יודעים שהוא הפסיד במלחמה, כי לרוסים היה מוראל יותר גבוה ממנו: הוא הלך לכבוש ארץ אחרת, והרוסים הגנו על הארץ שלהם.

כידוע, יש בתורה כהן משוח מלחמה.  הרב הראשי לצה"ל, הרב אבי רונצקי, - ד' ישלח לו רפואה שלמה במהרה - חידש חידוש: שהרבנים הצבאיים צריכים גם להיות קרביים. לאמיתו של דבר, אין זה חידוש, כהן משוח מלחמה גם היה לוחם.  לא שנתן שיעור ואחר כך חזר לביתו ולמשרדו המחומם.  הרי חז"ל שאלו בירושלמי אם כהן משוח מלחמה מותר ביפת תואר, - סימן שהיה עמוק בתוך קווי האויב.  אך האמת היא שאפשר לקרוא בשם חידוש גם דבר ישן שנשכח ושוב נתחדש.

לכן מצוה גדולה שיהיו רבנים צבאיים - ובכלל חיילים ברבנות הצבאית.  כי ד' אלהיך מתהלך בקרב מחניך, והיה מחניך קדוש.

אפילו בצבא הרוסי, הבינו שצריך פוליטרוקים, כלומר מסבירנים אידאלוגיים. לקחו קצינים קרביים מעולים, הפכו אותם למסבירנים.  אי אפשר להילחם אם לא יודעים בשביל מה נלחמים.

לכן, מצוה גדולה להיות רב צבאי.  רבנו הרב צבי יהודה היה אומר שאין לחלק בין היחידות השונות, כל היחידות הן מצוה באותה מידה.  אין זה חידוש שלו.  כבר דוד המלך השווה את היושב על הכלים ליוצא למלחמה. וגם דוד המלך אינו חידוש, כבר אברהם אבינו חילק בשווה.

כל היחידות הן מצוה גדולה, אך ליחידות האחרות לא חסר, וכאן חסר.  רבי יהודה החסיד כותב בספר חסידים שלפעמים יש מצוה שהיא כמו מת מצוה, כי היא מצוה שאין לה עוסקים, כמו לימוד מסכת מועד קטן, כיון שהיא מדברת על הלכות אבלות, אז יש שמפחדים ממנה.  לכן יש מצוה מיוחדת ללמוד דווקא מסכת זו.

אנו אוהבים את צבאנו, הוא מצוה עילאית, הוא קדוש.  אמנם בזמן האחרון, יש בו בעיות קשות, עם השירות המשותף.  אך לא בגלל זה, נחדל מלאוהבו.  אדרבה, התיקון הגדול לא יבוא מבחוץ, אלא מבפנים גם על ידי מציאותם של רבנים צבאיים, אנשי אמונה ואנשי רוח, שיפעילו את השפעתם הברוכה, מתוך אהבה ואחוה ושלום ורעות, כדי לרומם וכדי לטהר.

תנאי הסף לקורס רבנים צבאיים, הוא חמש שנות ישיבה.  לכן, אם למדת חמש שנים, מצוה גדולה לגשת.  ואם למדת עשר שנים, אז זו מצוה בריבוע, ואם למדת חמש עשרה שנה, זו מצוה בחזקת שלוש.

חזק חזק ונתחזק.