למה עולי אתיופיה שחורים?

הרב שלמה אבינר

[ראיון]

 

ש: מי הם עשרת השבטים?

ת: אינינו יודעים.  הכל השערות.  אי אפשר לקבוע על פיהן מבחינה הלכתית.  כמובן אם מתגיירים כגרי צדק, מה טוב.  רק עולי אתיופיה הם יהודים.

ש: מנין?

ת: תשובת הרדב"ז.  וכן גדולי דורנו הסכימו.

ש: אז למה הרבנות הראשית פסקה שצריך גיור לחומרא?

ת: בגלל גרים שהצטרפו להם במהלך הדורות, וכמובן הם לא גויירו כהלכה על פי בית דין, ואולי אותו אדם הוא מצאצאיהם.

ש: למה גיור שלהם לא תקף?

ת: כי אין להם תורה שבעל פה שמדריכה כיצד לגייר ודיינים על פי תורה.  אגב, הגאון מווילנא מסביר את הפסוק במיכה ד "ואוספה הצולעה" שהכוונה אליהם, בגלל שיש להם רק תורה שבכתב ולא תורה שבעל פה, אז הם אינם עומדים על שתי רגליים אלא צולעים על רגל אחת.

ש: בכל זאת, יש לשאול, כיון שהם צאצאי עם ישראל, כיצד קרה שהם בצבע שחור?

ת: השאלה הפוכה, כיון שאתה צאצא, איך זה שאתה לבן, הרי הצבע של אבותינו היה דווקא כמו האתיופים, כדברי המשנה נגעים תחילת פרק ב, שבני ישראל הן "כאשכרוע, לא שחורים ולא לבנים אלא בינונים". אשכרוע, זה עץ ארז או תאשור.

ש: אם כן, אני שואל: איך זה שאני לבן?

ת: בגלל שתי סיבות.  קודם כל, הצטרפו הרבה גרי צדק בצבע לבן.

ש: כל כך הרבה!

ת: כן.  ברוכים הבאים.  הטרגדיה היא הפוכה, שהרבה מאוד יהודים התבוללו.  זה נורא.  גם החשבון מראה שמאז השואה עד היום שישה מיליון יהודים התבוללו.

ש: שואה שקופה!

ת: כן.  הסיבה השניה שאתה לבן היא, שלא כל היהודים היו בצבע אחיד.  תמיד יש התפלגות בין הצאצאים.  הרי דוד המלך היה אדמוני, כלומר עם עור פנים אדום, ולעומתו החושמי משבט דן היה שחום, ככתוב בבמדבר כו.  באופן טבעי, יש הבדלי הישרדות מסויימים לפי האקלימים השונים.

ש: אז מה יהיה הצבע הסופי שלנו?

ת: נתחתן כולנו עם כולנו, אשכנזים, ספרדים, תימנים, אתיופים, ויחזור לנו במשך הזמן הצבע כאשכרוע, כלומר שוקולד חלב.

ומי כעמך ישראל, גוי אחד בארץ.