שמירה על טהרה בצבא

הרב שלמה אבינר


 

החייל: בצבא, יש נסיונות קשים.  כיצד אני שומר על טהרה?

 תשובה: יש ללמוד תורה כל רגע פנוי.  בראתי יצר הרע, ובראתי לו התורה תבלין (קידושין ל, ב).  זאת העצה, כותב מסילת ישרים פרק ה.  וכן בספר אורות התורה פרק יא. יש להחזיק בכיס ספר לימוד קטן, מה שליבך חפץ, חומש רש"י, משנה, גמרא, קיצור שולחן ערוך, מסילת ישרים, וללמוד כל רגע פנוי.  זה מרים את האדם, נותן לו כח, ומאיר עיניו.

ש: ואם זה לא עוזר?

ת: זה תמיד עוזר.  אולי זה לא עוזר מספיק. אך כמובן יש לצרף חשבון נפש יומי, פעם בתחילת היום, בדומה לתדרוך לפני הקרב, ופעם בסוף היום, בדומה ללקח אחר הקרב.  אפשר חשבון נפש במחשבה, או בדיבור, או בפנקס קטן.

ש: ואם יש עומס עצום שאינו מאפשר?

ת: זה מזכיר סיפור על שני גאוני ירושלים שאמר אחד לשני: לצערנו, אין לנו זמן ללמוד מוסר.  אז במקום זה, נסתכל דרך חור המנעול על מרן הרב קוק.  רואים את פניו, זה שיעור מוסר.  אז גם אתה, החזק תמונה של מרן הרב קוק, והבט עליו, כל פעם שנצרך.

חזק ואמץ, בצבא ובתורה.