פרוטוקול נוצרי סודי

הרב שלמה אבינר

[תרגום חופשי]

 

-          אחים יקרים מאמיני ישו, השעה חמורה.  כולנו יודעים שהאל ביטל את בחירתו ביהודים, כיון שסירבו להאמין בישו אדוננו.  ומאז אנו עם ישראל האמיתי, Verus Israel.  ולכן מראשית הימים, אנו מתאמצים בכל האמצעים למחוק את ישותם המזוייפת: המתתם מזה העולם, גירושם מהמדינות שלנו, השפלתם, הכנעתם הכלכלית ופתיחת שערי גן עדן אם יתנצרו, כפי שהורונו אבות כנסיתנו.  אבל לעולם לא נבין דרכי השגחת האל, Semper Ignorabimus, ועתה אותם כופרים הקימו לעצמם מדינה, והם מעיזים לכנותה מדינת ישראל ולגנוב את שמנו.

-          בכל זאת, שום דבר לא נשתנה. אולי נעשה יותר קשה, אך מה לא נעשה למען אהבת ישו אדוננו, עתה יש לנו לנצר מדינה שלמה.  מצד שני, אולי זה יותר קל, כיון שכולם מרוכזים במקום אחד.

-          אבל איך נעשה זאת, כיצד נפעיל השפעה וכוח.  ראו איך הערבים ניסו כמה פעמים לכבוש את מדינתם, ומאמציהם עלו בתוהו.

-          אותם מוסלמים, כבר זמן רב אינם חכמים באף תחום, שיטתם כלפי אותם יהודים היא: להרוג.  שיטתנו היא: לחבוק ולחנוק.

-          לחבוק ולחנוק!  כן!  זו המילה.  וכיצד נעשה זאת?

-          אנו נחבק אותם באהבה עצומה, נרעיף מיליונים למדינה שלהם, כביכול כדי לחזק אותם נגד אויביהם ולעשות חסד עם אביוניהם...

-          סליחה, אח יקר, אך זה חטא ופשע לחזק מדינתם, אדרבה עלינו לפעול כדי שתיעלם.

-          בודאי, אתה צודק, סתם לעזור הוא עוון פלילי, אך אם המטרה היא טובה, הרי זה צו האל.  זאת התחבולה המתוחכמת שלנו, לעטוף אותם בקורי עכביש עד שייעלמו.

-          עוד פעם סליחה, אח היקר, כיצד ייעלמו, אם אנחנו כל כך אוהבים אותם?

-          כיצד אתה חושד בנו שאנו אוהבים אותם.  רק את ישו אנו אוהבים.  רק אותו.  את היהודים אנו שונאים.  אנו נחבק אותם ולאט לאט נטפטף להם את אהבת ישו.

-          הכל ברור. נטפטף להם: אנו אוהבים אתכם, אז תאהבו אותנו, וכיון שאנו אוהבים אתכם בשם ישו, אז תאהבו את ישו.  זה גאוני!

-          כן. אין צורך למחוק את היהודים עצמם, העיקר למחוק את זהותם.

-          כמובן, אסור שתוכניתנו תיוודע, שאז הכל ישתבש.  ברור לכולנו, שמילה אחת מכל מה שנאמר כאן, אסור לה לצאת החוצה.

-          ברור, אך אז יש סכנה שגם אחינו הנוצרים המאמינים בישו, יפלו בפח, ובאמת יתאהבו ביהודים...

-          עוד יותר טוב, אז התחבולה תהיה מושלמת.  אך אין מה לדאוג, כי באופן לא מודע, ודאי כל נוצרי נאמן שונא את היהודים הממאנים בישו.

-          בשם ישו, נעשה ונצליח.

 

[הערת המתרגם: כמובן כל זה סטרטגמה ספרותית לתאור האמת]