צבא זה לא בילוי בנים-בנות

הרב שלמה אבינר

 

שאלה: חייל ביקש להשתחרר מנופש מעורב ולא איפשרו לו.  הוא פנה לנק"ח, נציב קבילות החיילים, וקבל תשובה: "מטרתו העיקרית של שבוע הלכידות הינה גיבוש המסגרת האורגנית ויצירת לכידות בין חיילי היחידה, ועל כך מרבית פעילויות השבוע מתבצעות במתכונת מעורבת בין בנים ובנות" (י"ב בכסלו תשע"ח).  האם יש  היתר בשביל מטרה זו?

תשובה: חלילה.  שירות נשים בצבא הוא עבירה, שירות משותף גברים-נשים הוא עבירה בריבוע, ובילוי משותף הוא עבירה בחזקת שלוש.  עיין קיצור שו"ע קנב ח.

אמנם הגיבוש בין חיילים הוא דבר חשוב ומצוה, אך כידוע אין עושים מצוה בעזרת עבירה. המטרה אינה מקדשת את האמצעים.  ד' ציוה עלינו לעשות מצוות, ואסר עלינו לעשות עבירות, ואם אי אפשר לעשות מצוה אלא על ידי עבירה, הוא לא רוצה שנעשה את המצוה.  כאשר עושים מצוה הבאה בעבירה, העבירה לא נעשית מותרת, אלא יש גם מצוה וגם עבירה, ויש מצבים שגם המצוה מתבטלת, ויש עוד מצבים שהמצוה עצמה הופכת לעבירה.

כמובן, לחייל הפרטי, הרבנות הצבאית יכולה לעזור. כבר היו שבועות נופש שהשתתפו בהם גם חיילי יראי שמים, ורבני היחידות עשו שם נפלאות. אך הכלל צריך תיקון.
אנו אוהבים את הצבא, הוא פיקוח נפש של העם, של הארץ ושל קידוש השם, ולכן לא נוכל לסבול בשום פנים ואופן שיתקיימו בו דברים הפוגעים בקדושת המחנה, וקל וחומר שיכפו זאת על חייל שרוצה לשמור תורה.  זה צבא עם, צבא של כל עם ישראל, צבא של חילוניים ושל דתיים.  לא נקים, חלילה, שני צבאות.  כך אמר הג"ר שלמה גורן בשם דוד בן גוריון: "מדינה אחת, צבא אחד"!