האם מותר לחקור ראש ממשלה

 הרב שלמה אבינר

[ראיון]

 

ש: האם מותר לחקור ראש הממשלה?  או שיש לו חסינות?  כי כל מי שירצה, יטריד אותו בהאשמות?

ת: בודאי שאפשר לחקור אותו ומצוה לחקור אותו.  כל אדם מישראל חייב להיות ישר, וקל וחומר העומד בראש האומה.  כמובן על המשטרה לסנן ולדחות האשמות שוא.

ש: אבל במשנה סנהדרין ב ב כתוב שהמלך לא דן ולא דנים אותו?

ת: הגמרא מביאה שזה אמור על מלכי ישראל, כי פעם בסנהדרין חקרו מלך ישראל והוא הרג את הסנהדרין.  אבל מלכי בית דוד כן דנים אותם.  מובא בפירוש רע"ב שם.  כמובן ראש הממשלה שלנו לא יהרוג את השופטים ולא יציק להם.  לכן דנים אותו. אגב, המשנה כותבת: לא דן ולא דנים אותו. כלומר, אם לא דנים אותו, הוא גם לא יכול לדון אחרים: קשוט את עצמך לפני שתקשוט אחרים.

ש: אבל עצם החקירה וכל הדיבורים מסביב מזיקים לו?

ת: זה דבר אחר.  כאשר חוקרים במשטרה כל אדם וקל וחומר ראש ממשלה, זה חייב להיות סודי.  אולי בסוף יתברר שאין כולם.  זה ודאי לשון הרע.  גם מה שמכנים בתקשורת שאדם פלוני חשוד, הוא נוהג פסול, כי באוזני השומעים יש לזה קונוטציה של אשמה מסויימת.

ש: ואולי כן צריך שגם ענין החקירה יהיה גלוי כדי להרתיע.  למען ידעו ויראו וייראו ולא יזידון עוד?

ת: די שזה יהיה בשלב הענישה.

ש: כבר כמה אישים חשובים הואשמו במדינתנו על קבלת שוחד.  זה מטיל צל כבד.

ת: אכן.  אבל אין להכליל.  לא כולם מקבלים שוחד.  הנביא ישעיהו כותב: "שריך סוררים וחברי גנבים, כולו אוהב שוחד ורודף שלמונים" (ישעיהו א כג).  בימינו, לא כולו שוחד ורודף שלמונים, רק חלק.

ש: וזו נחמה?

ת: ודאי לא.  אנו לא במצב טוב מבחינת השחיתות השלטונית.  כלומר שאדם בעמדת שלטון או סמכות או בעל משרה בכירה, משתמש במעמדו לטובת הנאה עבור עצמו או עבור מקורביו.

ש: כיצד מודדים את זה?

ת: אכן קשה מאוד למדוד בצורה אוביקיטיבית ומדוייקת.  ובכל זאת קיים "מדד השחיתות" (עיין בויקיפדיה), Corruption Perceptions Index (עיין בויקיפדיה באנגלית).

ש: ומה מצבנו שם?

ת: לא טוב.  אמנם לא הכי גרוע אך לא הכי טוב.  מתוך 178 מדינות, יש שחיתות חמורה בשלושת רבעי מהם.  בשנת תשע"ה היינו במקום ה-33, כאשר 1 הוא המדינה הכי נקיה.  והציון שלנו 6, כאשר 0 הוא הכי מושחת  ו-10 הוא הכי  טהור מוסרית.

ש: גם זה לא רע...

ת: אבל זה לא טוב.  פעם היה יותר טוב.  בשנת תשנ"ו היה לנו ציון 7.7 ומקום 14.  הדרדרנו.  אנחנו חייבים לקבל ציון 10 ולהיות במקום הראשון.  ממלכת כהנים וגוי קדוש.