נשות הכותל - נשות ההבל

 הרב שלמה אבינר

[ראיון]

 

ש: כל ראש חודש באות נשים להתפלל בכותל, לובשות טלית, מניחות תפילין, קוראות בתורה, - מה שמעורר מהומה רמה.  מי הן נשים אלו, נשים טובות ויקרות, יראות שמים שיש להן השקפה אחרת, או נשים שבאים לזרוע הרס?

ת: מה זאת אומרות "השקפה אחרת"?  השקפה אחרת מהשולחן ערוך?!  הרי בשולחן ערוך נשים לא מתעטפות בטלית, לא מניחות תפילין ובודאי לא קוראות בתורה.  אמנם היו נשים בודדות בהיסטוריה שהתעטפו בטלית והניחו תפילין, אבל הן עשו זאת בצנעה באופן אישי ולא בצורה ראוותנית בתור דגם לחיקוי.  ובכלל, עבודת ד' של תפילה, אינו ענין להצגות מול מצלמה, אלא עבודת ד' שבלב, עבודה פנימית.  ולגבי קריאת התורה בודאי אין לזה מקום לפי השולחן ערוך.  אם כן, המטרה היא הרס היהדות הנאמנה.  לא נשות הכותל אלא נשות ההבל.

ש: בכל זאת צריך זהירות של שמירת הלשון עד שחורצים דין על הזולת.  אולי בכל זאת יש להן כוונות טובות, גם אם אם אין מעשיהן רצויים.

ת: ודאי יש לבדוק.  אם כן, עיין בתעודת זהות שלהן, "סידור נשות הכותל" שיצא לאור, או ליתר דיוק יצא לחושך, בראש חודש בחנוכה האחרון. 

ש: מי מימן את הסידור הזה?

ת: כתוב שם זה בתמיכת WRJ ארגון הנשים של התנועה הרפורמית, וכן בתמיכתה המתמשכת של הקרן החדשה לישראל, שידוע לכל מה מטרתה.

ש: זה סידור רפורמי?!

ת: כתוב שם שהוא "מנוסח ומותאם לתפילת שלושת זרמי היהדות – אורתודוקסי, קונסרבטיבי ורפורמי".  ובאנגלית, הוסיפו: Reconstructionist and Renewal.

ש: ברור.  אבל האם נוסח הסידור בעצמו הוא  רפורמי?

ת: ודאי.  למשל, במקום ברכת האבות בהתחלת שמונה עשרה, יש "ברכת האבות והאמהות":

"ברוך... ואלהי אבותינו ואמותינו, אלהי אברהם אלהי יצחק ואלהי יעקב, אלהי שרה אלהי רבקה אלהי רחל ואלהי לאה... וזוכר חסדי אבות ואמהות... ברוך... מגן אברהם ושרה".

ש: ובסיכום?

ת: לא נשות הכותל אלא נשות ההבל. 

נוסיף אמונה, נוסיף קדושה, נוסיף טהרה, נוסיף גבורה של מצוה, וכל ההבל הזה יתנדף כלא היה.  אין להתייאש.  אור אלהי גדול שוכן בנשמת האומה, ומובטחים אנו שילך ויאיר.