שמעתם על אזרח-חייל?

 הרב שלמה אבינר

[ראיון]

 

ש: כמה החלטות אומללות של צה"ל בזמן האחרון הביאו רבים לתהות אם אכן יש עדיין מצוה להתגייס.  כיצד להשיב להם?

ת: אין מה להשיב, כי אין כאן שאלה.  זו לא שאלה, זה שגעון, ודאי שיש להתגייס.  כל אזרח חייל וכל חייל אזרח.

ש: איפה זה כתוב בתורה?

ת: לא כתוב.  אין צורך לכתוב דברים המובנים מאליהם.  התורה נתנה לחכמים ולא לטיפשים.  לכן אין פסוק מפורש: לך לצבא.  אבל כאשר התורה סופרת את בני ישראל, היא סופרת מבן עשרים שנים ומעלה כל יוצא צבא בישראל.  כלומר מי שאינו יוצא לצבא, לא סופרים אותו...  זה הכלל, כל אזרח הוא חייל.

ש: לעומת אומות העולם, בהם היה צבא מקצועי במשכורת... 

ת: לא כולם.  באתונה העתיקה, לא היו מקצוענים אלא אזרחים – חיילים ביניהם שררה סולידריות.  הם נלחמו לא עבור הכסף, אלא עבור האל(ים), העיר והחברים לנשק.  העיר היתה נתונה במלחמה, וכל אזרח הבין שהוא חב את חייו להגנתה.  היתה לו אדמה, היתה לו משפחה, היתה לו עבודה, ויחד עם זה הוא היה חייל.  וכמובן מי שנפל בקרב, זכה לכבוד מכולם.  זה הגיוני, האזרחים הם המחליטים שיוצאים למלחמה והם היוצאים בעצמם למלחמה.

ש: אך אחר כך היו בכל העולם חיילים שכירים?

ת: נראה שבעידן המודרני הראשונים שחדשו את האזרח-החייל היו שווייץ לפני יותר ממאתיים שנה.  השירות היה חובה וכל אזרח היה גם חייב לדאוג לעצמו לנשק. זה גם איחד את שווייץ.  יש שם כל מיני אנשים, כל מיני דתות, כל מיני שפות, כל מיני תרבויות ,והצבא גיבש את כולם והדביק את כולם.  נשבה אידיאולוגיה רומנטית של האזרח-החייל, עניו, עובד כפים ומוכן להגן על מולדתו.

ש: הגיוני!

ת: הגיוני מאוד.  הפילוסיוף הצרפתי רוסו כתב בזמנו שאסור למדינה להישאר בלי מגינים, אבל מגיניו האמיתיים הם אזרחיה.  כל אזרח חייב להיות חייל, מתוך חובה, ולא מתוך מקצוע.  כך צריך להיות בכל מדינה חופשית.

ש: אז עלינו ללמוד רעיון זה מהגויים.  קבל את האמת ממי שאמרה.

ש: ודאי לא.  לנו היה צבא-עם לפני כולם, לפני שכל אלה נולדו.  אצלנו כולם חיילים לכל החיים: צעירים וזקנים, סדיר ומילואים, ימין ומשאל, דתיים וחרדים, בריאים וחולים...

ש: חולים?!

ת: כן.  יש תפקידים בשביל חולים, יש תפקידים בשביל נכים, יש אפילו תפקידים עבור חיילים עם בעיות נפשיות.  כולם לדגל! ואז נוצרת מין תרבות שמאחדת את כולם.

ש: דווקא בזמן האחרון יש שהביעו שנאה לרמטכ"ל בגלל שנשפט חייל...

ת: ידוע .ידוע.  אסור לשנוא.  אנו אוהבים את כולם.  את החייל ואת הרמטכ"ל.  זה הכלל.  אזרח-חייל.