טיפול רפואי במחבל

 הרב שלמה אבינר

[ראיון]

 

ש: כיצד להתייחס להחלטה שטיפול במחבל פצוע קשה קודם לטיפול בקרבן חף מפשע פצוע קל?

ת: אבדה חכמת חכמיו ובינת נבוניו תסתתר.

ש: למה?

ת: כי מחבל הוא רוצח.  לכן חייב מיתה.  ויותר מכך, אדם שחייב מיתה צריך לעבור תהליך מסודר בבית דין, אך למחבל יש דין רודף.  הוא נחשב אדם מת, "גברא קטילא".

ש: הרי כבר אינו מסוגל לרדוף עתה?

ת: אם הוא יחיה הוא ימשיך לרדוף.  הרי אין הוא רוצח נקודתי של אדם פלוני ,שאחרי שביצע זממו, ישקוט וינוח, אלא הוא רוצה לרצוח יהודים ועוד יהודים.  הנסיון מראה ש50% ממחבלים משוחררים שוב היו מעורבים ברצח.

ש: נכון.  אנו שומעים בחדשות על מחבלים משוחררי "עסקת שליט".

ת: זה הנימוק הראשון.  מחבל הוא רצידיביסט, הוא חוזר על רשעתו.  ויש נימוק שני: ההרתעה.  הרמב"ם מסביר באריכות במורה נבוכים שההגיון של עונשי התורה הוא ההרתעה.  אין לנו אידיאל להעניש אנשים, אלא להרתיע אותם, כדי שיימנעו מפשע וכך לא יצטרכו להיענש.  ועתה, אם למחבל  יש תקוה להינצל, לשבת בבית סוהר, לקבל שם קורס האוניברסיטה בכתב ולצאת משם בעסקה הבאה בתשואות הכל כגיבור לאומי – ההרתעה נחלשת.

ש: אבל לגבי הנימוק הראשון, זה לא בטוח שהוא יחזור על זממו?

ת: אין זה משנה.  יש דין הבא במחתרת כדי לגנוב, אך יש סיכון שאם ייתקע בהתנגדות, הוא ירצח.  אך אם לא נתנגד, הוא לא ירצח.  וכן גם אם נתנגד, לא בטוח שהוא רוצח.  ובכל זאת מותר להרוג אותו, כי הוא "גברא קטילא", אדם מת.  וכן המחבל מהרגע שהתחיל לרצוח הוא אדם מת.  אמנם מסיבות מסויימות, שלא נדון בהן, מספקים לו טיפול רפואי מסור ונאמן אבל לא יתכן שהוא יהיה קודם לאדם חף מפשע שמחוייבים אנו לטפל בו, לא תעמוד על דם רעך.

ש: מה יענה רופא שטוענים נגדו שהוא לא פוליטיקאי ולא איש צבא, לכן עליו לבצע את ההנחיות ואין לו רשות להביע דעה?

ת: הבל הבלים!  לכל אדם יש היתר וחובה להביע דעה כאשר הוא רואה עיוות ועוול!  האם רוצים שרופא – גם רופא גוי – יהיה רק ידען, מומחה במקצועו, או שרוצים שיהיה איש חושב, איש מוסרי, איש שאיכפת לו, איש שנוקט עמדה, מעורב ומגוייס?!  וכי גם רופא גוי אינו משועבד לשבועת היפוקרטס שהוא יושיט עזרה רפואית לכל אדם הזקוק לה, וכיצד יוכל לחמוק מזה בתירוץ שהוא עתה מרחם על רוצחו.

ש: זה מזכיר את הבדיחה עצובה על אדם שרצח את אביו, וטען בפני השופטים: אנא רחמו על יתום...

ת: כן.  ועוד יותר גרוע.

ש: ובסיכום?

ת: יש למחות בכל תוקף נגד אותו עיוות מוסרי נורא .  בשביל זה אין צורך בתורה, די להיות בן אדם, די במוסר טבעי ובבינה טבעית.