הבית היהודי אל יותר יראת שמים

הרב שלמה אבינר

[ראיון]

 

ש: מה הרב אומר על עזיבת שני מנהיגי הבית היהודי, כדי להקים מפלגה אחרת?

ת: ברוך שפטרני.

ש: מעונשם של אלו?!

ת: לא צריך להעליב אותם, הם בודאי עשו כמיטב יכולתם לפי השקפתם.  אך השקפתם אינה זהה לזו של  מפלגה דתית.

ש: כיצד להגדיר מגמת המפלגה?

ת: כדברי רבינו הרב צבי יהודה: תחית האומה בארצה על פי תורתה.

ש: בהתחלה הרב תמך בהם?

ת: נכון, כי ראיתי בהם אנשים מוכשרים שיכולים להציל את המפלגה שאולי לא היתה עוברת את אחוז החסימה.

ש: ומה השתנה?

ת: התברר שבכיוון שלהם אין הרבה יראת שמים.

ש: אבל כשרון כן.  מה עדיף כשרון או יראת שמים?

ת: יראת שמים.  הרמב"ם כותב בהלכות מלכים פרק ראשון, שצריך מלך עם יראת שמים.  אם יורשו של מלך  מלא יראת שמים אבל בלי חכמת הנהגה, משאירים אותו ומלמדים אותו חכמה.  אבל יורשו  ללא יראת שמים על אף שהוא מוכשר, אינו זוכה למלוכה.  יתר על כן, אם מינו מלך עם יראת שמים ונפלה יראת השמים שלו , מפטרים אותו, כמבואר ברמב"ם בהלכות כלי מקדש.

ש: אז מי ימלא מקומם במפלגה?

ת: אכן, יש לחפש אנשים עם יראת שמים ועם כשרון הנהגה.  לא אלמן ישראל.  חזק ונתחזק.