מי העידית הדתית?

הרב שלמה אבינר

[ראיון]

 

ש: חסיד חב"ד אמר לי: "הזבורית שלנו טובה מהעידית שלכם". כיצד להתייחס?

ת: לא להתייחס.  הוא לא אמר זאת בתור חסיד חב"ד אלא בתור בעל גאווה.  אני הדל, איני בקי בחב"ד, אך לא זכור לי שכתוב אצלם שהם העידית.

ש: אבל הם ודאי חושבים ששיטתם היא הצודקת.

ת: כל אחד חושב ששיטתו היא הצודקת, אם לא כן, לא היה נאחז בה. אבל פעם שמעתי תלמיד חכם חב"דניק תלמיד של רבנו הרב צבי יהודה ששאל אותו: מה המעלה בחב"ד?  השיב: זה חלק מן היהדות.  מה החסרון בחב"ד?  לפעמים יש בתוכם שחושבים שהם כל היהדות.

ש: ומי כן - כל היהדות?

ת: משה רבנו.  אבל לאחריו, כל אחד הוא חלק, וכל החלקים יחד הם היהדות.  ודאי אני חושב שאני אוחז בשיטה הכי נכונה, אך תוך כדי דיבור אני מודה שגם השיטות האחרות הן נכונות.  המהר"ל מסביר, ביחס לאלו ואלו דברי אלהים חיים, שכל השיטות שבתוך היהדות הן אמת, וכל המחלוקות הן כדי לדעת באיזו יש יותר אמת.  אבל אין שיטה שהיא כל האמת.

ש: האם אנו תלמידי מרן הרב קוק לא אומרים לפעמים שאצלנו כל האמת?

ת: אז זו טעות.  וכבר מוזכר הענין בספר "לשלשה באלול" על מרן הרב קוק (א, מו). פעם הוא הציע לעשות משהו יחד עם עוד רבנים, אז העירו לו שהם מזרם אחר.  אמר: אל תעשו לי קוקיסטים.  כלומר, אנו עובדים עם כל אחד השייך לעבודת השם.

ש: אבל חב"ד אומרים שהאדמו"ר שלהם הוא נשיא הדור?

ת: כל אחד חושב שהרב שלו הוא הכי חשוב ומבחינתו הוא צודק.  והאמת היא שכולם צודקים. 

ש: יתר על כן, יש רבים מהם האומרים שהרבי האחרון הוא המשיח!

ת: גם בזה הם צודקים.  הגמרא סנהדרין (צח, ב) שואלת כיצד קוראים למשיח.  תלמידי רבי מנחם אמרו: מנחם שמו.  תלמידי רבי שילא אמרו: שילה.  תלמידי רבי ינאי אמרו: ינון.  ותלמידי רבי חנינה אמרו: חנינה.  וכולם צודקים כי כל אחד רואה ברבו ניצוץ של המשיח.  אמר הגאון מווילנא, משיח ראש תיבות מנחם-שילה-ינון-חנינה.  המשיח כולל הכל. 

ש: לצערי אני מוכרח להודות שלפעמים אני נרתע מחב"ד בגלל האמירה שהרבי חי...

ת: לצערנו, בכל זרם יש פנטזיות, ודווקא המגע בין הזרמים מרפא אותן.  אך בכל זרם יש דברים טובים.  וכי מה שחסידי חב"ד מתפזרים במסירות נפש בכל העולם כדי לחזק את התורה אין זו מצוה אדירה?!  ובכל זרם יש עשבים שוטים.  והעיקר הוא חכמי חב"ד האמיתיים מלאי תורה וקדושה.

ש: ובסיכום?

ת: אחת מארבעים ושמונה מידות שהתורה נקנים בהן היא: נושא בעול עם חברו.  עלינו לישא בעול יחד עם כל עם ישראל.