כפר דומא, השב"כ והרגיעה

 הרב שלמה אבינר

 

פרשת רצח הערבים בכפר דומא – פרשה מסעירה.  אבל הם אינם שואלים אותנו.  פרשת הטענות נגד השב"כ, - גם פרשה מסעירה, אך גם כאן לא שואלים אותנו.

מה שכן נוגע לנו, הוא להיזהר מריקושטים חברתיים, כלומר גרימת שנאת חינם, כאשר כל קבוצה באומה מאשימה את השניה במילים בוטות, ובזה, כולנו מזיקים לכולנו.

בגלל שנאת חינם נחרבנו.  מהי שנאת חינם?  אם אדם א' שונא אדם ב' בגלל שהרע לו, זה מובן.  זה מוצדק או זה לא מוצדק, אבל אין זה חינם.  אבל שנאת חינם היא שנאה שכל פלג, מגזר, קבוצה באומה שונא את הפלג השני בגלל הסיבה האחת שהוא שונה ממנו, ומאשים אותו בכל צרות האומה.

כל הנוהגים כן אולי הינם אנשים מאוד טובים, אולי הינם אנשים מאוד חכמים, - אך דבר אחד אינם מבינים: אומה מהי.

אומה אינה אוסף יחידים, אלא אורגניזם, עם יחסי גומלים בין כולם.  כולם תלויים בכולם.  בזמן מלחמת העצמאות של האמריקאים נגד הבריטים, אמר בנימין פרנקלין: אם לא נהיה תלויים זה בזה, אנו בטח נהיה תלויים זה לצד זה.

If we do not hang together, we shall surely hang separately.

בגלות יכולנו להיות "עם מפוזר ומפורד".  אמנם רבות סבלנו מזה, אך לא היתה בכך סכנת מות לאומה.  אך בהיותנו בארצנו, בגלל שנאת חינם נחרבנו. 

ב"ה חזרנו לארצנו, סימן שנתרפאנו משנאת חינם, אבל לא לגמרי.  וגם המחלה תמיד עלולה לפרוץ.  אסור להירדם בשמירה, יש לחדול מהאשמות, מבזיונות, מעלבונות, מעקיצות, אלא להרבות אהבת חינם.  לזכור שהמשותף לאין ערוך גדול מהמפריד.  לזכור שאנו עם אחד.

לדון לכף זכות.  לדון לכף זכות אינו שקר, אינו חנופה, אינו הזיה, אלא אדרבה מבט חודר.  כלומר מבט הרואה את כל התמונה הכללותה, כמו שאמר האדמו"ר דבר אמת מגור: הוי דן את כל האדם לכף זכות, כאשר הנך רואה רק חלק ממנו, אז הדין הוא לחובה, אך כאשר הנך רואה את כולו, אתה גם רואה את מעלותיו ,והן המכריעות.

מותר שיהיו חילוקי דעות, אך לא חילוקי לבבות.  מותר שתהיה ביקורת, אך לא הגזמה, לא שנאה.

ההתפלגות הזו לקבוצה, היא לא רק אסורה, היא גם מסוכנת.  היא לא רק מסוכנת, היא גם שקרית, דמיונית, לא אמיתית.

כי באמת, "מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ".