שו"ת מזון עם חשש בישול בשבת

 שלמה אבינר


 

ש: מה דין תוספת מזון שלא מבושלת?

ת: לספרדים בכלי שני ולאשכנזים בכלי שלישי (מ"ב ס' שיח.  שש"כ פ"א). 

ש: מה דין אבקת מרק?

ת: יש מרכיבים לא מבושלים.

שדבש?

ת: אינו עובר בישול.  רק חימום קל.

שחלב?

ת: עובר פסטור, שאינו מאה מעלות, לכן אינו נחשב מבושל.  וכן חלב סויה.

שממתיק מלאכותי?

ת: יש מרכיבים לא מבושלים, אלא אם כן מצוין בפירוש: עבר בישול מלא.

שמזון תינוקות כגון מטרנה ודייסות?

ת: יש תוספת ויטמינים ספק מבושלים.

ש:מנות מוכנות?

ת: יש מרכיבים לא מבושלים, כגון אטריות. אגב, אם יש תפוחי אדמהיש חשש לישה.

שמלבין קפה?

ת: לא מבושל.

שמלח?

ת: פעם היו מבשלים אותו, עתה רק עובר בישול בתנור (עי' שו"ע או"ח שיח ט ומ"ב עא).

שסוכר לבן או חום?

ת: עבר בישול מלא.

שקפה לסוגיו?

ת: קפה נמס עבר בישול מלא.  קפה עם תוספת כגון הל, וניל, מוקה, יש מרכיבים לא מבושלים.  קפה שחור, לא עבר בישול.

שקצפת?

ת: בקצפת ריצ' יש רכיבים לא מבושליםאגב, בקצפת להתזה בעשיית צורות, יש איסור כותב.

שקרוטונים?

ת: קרוטונים למרק עוברים טיגון בשמן עמוק שנחשב בישול.  קרוטונים לסלט אינם עוברים בישול.

ששקדי מרק?

ת: יש עוברים טיגון עמוק ויש שלא.  לבדוק.

שתה?

ת: גם תה וגם תה נמס לא עברו בישול.