חמש סיבות למה לא לגייר קטנים

הרב שלמה אבינר

 

שאלה: התפרסם שיש רבנים הסוברים שיש לגייר קטנים גם אם שני ההורים נשארים גויים, או שהאבא יהודי והאמא נשארת גויה.  האמנם?

תשובה: כמובן, אם ההורים מתגיירים, אפשר לגייר את ילדם עימם, אך אם הם נשארים גויים, או האם נשארת גויה, אין זה אפשרי.  וזאת בגלל כמה סיבות.

א. הרי הילד הזה לא ישמור מצוות בגדלותו, אלא אם כן יקרה נס וכידוע אין סומכים על הנס.  אז איזו טובה עשינו לו?!  למה הפסדנו לו שצדיקי אומות העולם יש להם חלק לעולם הבא?!  לפני עוור!  עיין שו"ת מנחת שלמה לגרש"ז אוירבך (א לה).

ב. לפי פוסקים רבים האפשרות לגיירו, היא בגלל ש"זכין לאדם שלא בפניו", אך אם אינו שומר מצוות, אין כאן זכין.  כך סוברים ר' יצחק אלחנן ומרן הרב קוק ועוד (שו"ת דעת כהן קנד), ולפי דעתם אין הגיור חל.  ויש פוסקים  שהגיור חל, ר' יצחק שמלקיש, ר' חיים עוזר, ר' משה פיינשטיין (שו"ת אחיעזר ג כו-כח.  שו"ת בית יצחק אה"ע כט.  שו"ת אגרות משה אה"ע ד כו).  אם כן, הוא ספק גר ספק גוי.

ג. גם אם נאמר שהגיור חל, הרי בהגיע לגיל בר המצוה, אם אינו שומר מצוות, הגיור פוקע למפרע.

ד. יוצא שלגייר ילד כזה, ספק אם הגיור חל, וגם אם חל, אין זה לטובתו.  זאת ועוד, ביום מן הימים, כשירצה להתחתן או בנסיבות אחרות, עלול הוא לקבל סטירת לחי: אינך יהודי!

ה. בכלל, שאלות כלל ישראליות כאלה, אינן שייכות לרב פלוני או אלמוני, אלא לרבנות הראשית לישראל – והרי היא שוללת.

ונזכה שיהיו בתוכנו גרי צדק.