לא מפקירים חייל בשטח

 הרב שלמה אבינר

[ראיון]

 

ש: כיצד להתייחס לחיילים שלנו, הדר גולדין ואורון שאול שנפלו בצוק איתן, והאויב טרם החזיר לנו את הגופות?

ת: אין שאלה.  מת מצוה.  יש לדרוש שיחזירו באופן מיידי.

ש: לדבר אל ליבם?

ת: לא.  אין להם לב.  אלא לכפות.  זו השפה היחידה שהם מבינים.  יתר על כן, זו מסורת צה"ל החל ממלחמת יום העצמאות שחולצים חייל שנפל גם תחת אש.  כך נהג הגר"ש גורן בעצמו כמה פעמים ועוד רבנים צבאיים.

ש: למה?  פיקוח נפש לא דוחה הבאת אדם לקבר ישראל?

ת: כך פסק הגרז"נ גולדברג (המעין תמוז תשס"ד).  אבל זה בחיים האזרחים.  אך בהלכות צבא זה שונה.  זה קשור למוראל הלאומי, לאהבה ולריעות שנוהגת בצה"ל.  כמו שמסכנים עשרה חיילים כדי להציל חייל אחד.  אחד בשביל כולם וכולם בשביל אחד.

ש: זה חידוש של צבא מדינת ישראל?

ת: לא.  אנשי יבש גלעד הסתכנו כדי לחלץ גופת שאול ובניו (שמואל א לא ח-יג).  ורש"י מסביר כי הם מסרו עצמם בסכנה עבור שאול שעשה להם טובה והצילם מנחש העמוני (רש"י דבה"י א י יב.  ועיין גם שו"ת משיב מלחמה לגר"ש גורן ב ריז).

ש: אז עלינו לשחרר מחבלים תמורות גופות חיילנו?

ת: חלילה!  זו איוולת!  משפחת הדר גולדין חזרה  פעמים רבות על כך שהם מתנגדים בכל תוקף.  יש מאוד להעריך את הקול השפוי הזה.  כידוע אין פודים שבויים יתר מכדי שווים.  ויש בגמרא שתי סיבות: דוחק הציבור ועידוד ששוב יקחו שבויים (גיטין מג א).  וכן לענייננו, שחרור מחבלים מכביד מאוד על הציבור, כי כמחצית מחבלים משוחררים שוב מעורבים ברצח.  אלף הרוצחים שוחררו תמורת אדם אחד בעסקת שליט, והם היו מעורבים ברצח שבע יהודים, מתוכם שלושת הנערים, וכתוצאה מזה, מבצע צוק איתן עם עשרות הרוגים, מתוכם הדר גולדין ואורון שאול.  וכן הנימוק השני, אם משחררים מחבל תמורת חטופים שלנו, הרי זה מעודד חטיפה.  אחרי עסקת שליט, הערבים הבטיחו פרס של מיליון דולר למי שיחטוף חייל.

ש: אז מה הדרך לקבל חזרת הגופות?

ת: למנוע מהחמאס כל מחווה הומניטארית.  הם יושבים בבתי-הסוהר שלנו בתנאים מיטביים.  לא כן!  כמובן, יש להישמע לאמנות בין לאומיות, אך לא מעבר לזה.  האמריקאים כלאו את המעורבים בפיגוע במגדלי התאומים במתקן מעצר גואנטנמו, בו יש תנאים מאוד קשים, אמנם לא ברור שזה חוקי, אך הם מסתמכים על כך שהוא לא נמצא בארצות הברית, כך שיש כאן חור משפטי, וכן שאין להם מעמד של חייל אויב שבוי, שמוגן על ידי אמנות, אלא של לוחם בלתי חוקי.  אנו לא נלך עד כדי כך, אך בודאי אין לתת להם כל מיני הטבות, וכמובן לא להחזיר להם את הגופות שלהם.

ש: האם אין לחשוש שמאמצינו להחזיר גופות או חלקי גופות יתפרשו כחולשה רגשנית, כמו שכתוב: "פן תשמחנה בנות פלישתים, פן תעלוזנה בנות ערלים" (שמואל ב א כ)?

ת: לא.  אין להיכנע לדרישות של חמאס, אלא להכות בהם בכל דרך אפשרית, חוקית ומוסרית.  כאמור זו השפה שהם מבינים.  זו שפה של עוז וגבורה.  זו שפה של אהבת ריעים.  אין מפקירים חייל בשטח, בין חי, בין פצוע, בין מת.  הוא מסר נפשו עבורנו, אנו מוסרים נפשנו עבורו.

חזק חזק ונתחזק על עמנו וערי אלוהינו.