סוף סוף מפלגה נורמלית

הרב שלמה אבינר

 

ש: מה קורה לציבור הלאומי-דתי שמהווה כעשרה אחוז מהעם היושב בציון, אך הוא מפוזר ומפורד בין מפלגות, ואינו מצליח להתאחד מסביב למפלגה אחת?

ת: אכן, רחמנות עליו.  הסיבה היא שלא מצליחים לבנות מפלגה בריאה אמיתית שלמה טובה נורמלית, אלא רסיסי מפלגות שבכל אחת יש דבר טוב, לכן כל אחד פונה אל המפלגה בה הוא רואה את הטוב הקרוב לנפשו.  ברוך השם הוקמה מפלגה הנושאת את דגל האמת בשלמותה, ויהי נועם ד' עליה.

ש: מנין שהיא תעבור את אחוז החסימה?

ת: שלוש תשובות.  א. כמעט כל הציבור הלאומי-דתי הוא בריא בנפשו, הוא יראה וישפוט.  ולא רק הוא, אלא כל אדם היושב בציון.  ב. אפשר לעשות איחוד טכני לקראת הבחירות ואחר כך להיפרד.  ג. ברור שאם יתברר שלא עוברים אחוז החסימה, אין שום ענין להצביע.

ש: ואם יהיה רק חבר כנסת אחד בלבד, כדאי?

ת: ודאי.  הרבה דברים טובים התחילו בשלהבת קטנה שהלכה וגדלה לאש גדולה מחממת ומאירה.

ש: אבל למה לא להצביע בעד מפלגה חרדית?  אצלם יש תורה שלמה!

ת: לצערנו, עוד לא.  אין בנין הארץ, שיבת ציון, הקמת המדינה, מלחמות ישראל.  כל אלה הם תורה לא פחות משבת, כשרות וצניעות.  ואצל החרדים זה נמצא למחצה, לשליש ולרביע.  כמובן, בעתיד גם זה יתוקן.

ש: בכל זאת, האם אין ערך לאחד כל הימין במפלגה גדולה?

ת: התורה אינה ימין ואינה שמאל.  לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל.  היא כוללת הכל.  וכל אשר דיבר אלהים, נעשה ונשמע.

ש: לאחדות ולשלום עצמם אין ערך?

ת: בודאי.  אבל תלוי איזו אחדות ואיזה שלום, האם זה גם אחדות ושלום עם רבונו של עולם, או רק בנינו לבין עצמנו, מה שנקרא בעין איה שבת  דף יוד, שלום של בית כסא, שלום מסריח.

ש: ואם מפלגת נועם לא תעבור את אחוז החסימה, בעד מי להצביע?

ת: הרמב"ם מביא בהלכות תשובה פרק ג, שכל דבר נדון על פי רובו:  המפלגה שיש לה הכי הרבה מעלות והכי מעט חסרונות.

ש: אנו מדברים על כל התורה כולה, אך מפלגת נועם לא חרתה על דגלה את כל התורה כולה, אלא רק כמה דברים, אמנם מאוד חשובים.

ת: ודאי חרתה, אבל לפעמים, יש להתקדם בהדרגה.  בסוף גמרא מכות, כתוב שיש תרי"ג מצוות, בא דוד העמידן על 11, בא ישעיהו העמידן על 6, בא מיכה העמידן על 3, בא חבקוק העמידן על 1.  כמובן, כולם סוברים שיש לקיים הכל, השאלה היא איפה השער שיוביל לכל.  וכן הרמב"ם כתב 13 עיקרי אמונה, רבי יוסף אלבו 3, ועוד מרבותינו 26.  כמובן, כולם סוברים שצריך הכל, השאלה היא מה חיוני עתה ומפתח לכל.  מרן הרב קוק נותן משל במאמרו "העיקרים" שבמאמרי הראיה עמ' 14.  אדם רגיל מטפל בבריאות בכל גופו, אדם מרוסק מתאונה צריך קודם להציל איברים שהחיים תלויים בהם.  כך בכל דור ודור.

ש: מה פיקוח נפש היום?

ת: המשפחה.  בלי משפחה נורמלית, -  אבא, אמא, בן ובת, הכל נופל.  הפרט נופל, הכלל נופל, המדינה נופלת, הצבא נופל, הכלכלה נופלת.  אם יש אדם סוטה בחייו הפרטיים, אינינו מתערבים.  אך אם רוצים להטביע חותם חדש למדינה בגאוה ובעליזה – זו סכנת נפשות, סכנת נשמות.

ש: מהבראת המשפחה, נגיע להבראת הכל?

ת: כן.  בהדרגה.  אגב, לפי חכמי הרזים, אבא, אמא, בן ובת הם כנגד ארבע אותיות של שם ד'.  אך אין צורך לדעת רזי תורה כדי להבין זאת.  כל אדם בריא נורמלי מבין זאת.  ב"ה, העם היושב בציון, הינו נורמלי, ומגיע לו מדינה נורמלית, ממשלה נורמלית, תרבות נורמלית, מפלגה נורמלית.

ש: ובסיכום?

ת: חזק ואמץ לחזור לנורמליות וכשרות.