שו"ת תולעים וחרקים

 הרב שלמה אבינר

 

ש: האם גם מוצרים עם הכשר יש לבדוק מתולעים?

ת: תלוי.  לפי ההוראות שעל האריזה.  אם כתוב: יש לבדוק, אז יש לבדוק.  אם כתוב: ראוי לבדוק, זו חומרא לכתחילה ולא חייבים, כי החשש הוא פחות מ"המיעוט המצוי".

ש: איך בודקים?

ת: כל פרי כעניינו.  אך באופן כללי, יש לשים לב לסימני נגיעות, פירורים, גושים, קורים, אריזה פגומה.  בכלל, יש לפתח הרגל לעיין היטב בכל מזון שאוכלים באופן טבעי כפי שמעיד על עצמו החיי אדם ("ראוי לאדם להסתכל במה שאוכל ועל ידי זה ינצל מכמה תולעים, ומעיד אני עלי שכמה פעמים ניצלתי על ידי זה ב"ה".  חכמת אדם לח כ).

ש: זה נכון שבמי הכנרת יש חשש תולעים?

ת: כן.  אין לשתות כששוחים שם.  אבל מים שמגיעים לרשת מן הכנרת הם כשרים, כי עוברים סינון.

ש: אפשר להצביע על פירות שתמיד נקיים או תמיד נגועים?

ת: זה קשה.  למשל, בסוף עונה, לפעמים מתפתחים חרקים, בגלל החום.

ש: האם גם בבית ,עלולים להתפתח חרקים?

ת: כן.  לכן לשמור במקרר או במקום קריר.

ש: מה הם פירות בעייתיים?

ת: פירות קיץ כגון תמרים, ענבים, דובדבנים, אפרסק, משמש, שזיף, גויבה, עגבניה, - בגלל רימת זבוב בפירות.  הבעיה היא שפעמים רבות רימות זבוב הפירות הן בצבע הפרי, בגלל מנגנון הישרדות, לכן יש לחתוך ולהתבונן היטב

ש: איך בודקים תמר?

ת: פותחים, מוציאים הגרעין ומסתכלים באור.

ש: האם די לנגב תפוז עם מטלית כנגד כנימות?

ת: כן, לנגב חזק (שמירת שבת כהלכתה עמ' כח ס"ע יח והערה מו).

ש: זה נכון שיש אוסרים לגמרי תות שדה?

ת: כן, בגלל חרקים זעירים מסוגים שונים שמתחבאים בשקעים ובסדקים.  ויש מתירים אם מתקיים קילוף היטב כולל כל הגומות, הורדת הירוק עם קצת פרי ושטיפה.  יש מתירים על ידי הסרת הירוק עם קצת פרי, שריה כמה דקות במסי סבון, שטיפה בזרם מים חזק והתבוננות רצינית.  ויש מתירים את הנ"ל רק אם הפרי מיועד לריסוק או לבישול, משום ספק ספיקא, אולי לא היה חרק, ואם היה, אולי כבר אינו שלם בגלל הבישול או הריסוק ואינו בטל בשישים.

ש: פלפל אדום או ירוק, יש בעיה?

ת: אולי בעוקץ, לכן להורידו או לבדוק היטב, ואולי בליבה עם הזרעים, כן כנ"ל, ואחר כך לחתוך, לשרות ולשטוף.

ש: האם מותר לאכל קלחי תירס?

ת: לעשות בדיקה מדגמית בשלש מקומות (שו"ת שאילת שלמה ר רצז, רצח.  ב קעג).

ש: חייבים לבדוק אורז אחד אחד?

ת: לא, אם זו אריזת וואקום עם הכשר של רב שהוא נקי מתולעים.  אם לא, אפשר גם להשתמש במסננת אטריות עם חורים קצת יותר קטנים מרוחב גרגיר אורז, 15 מ"מ, ולנער היטב, אחר כך לפזר על שטח לבן ולבדוק.  להיזהר ,לפעמים יש גם נגיעה בתוך הגרגיר עצמו.

ש: האם תולעים וחרקים שלא נראים בעין רגילה אלא בזכוכית מגדלת או במיקרוסקופ הם אסורים?

ת: לא.  לא ניתנה תורה למלאכי השרת.  לכן דגים עם קשקשים קטנים שנראים רק בזכוכית מגדלת הם אסורים.  שואל ונשאל.  תפארת ישראל על משניות.  ותולעים שרואים רק במיקרוסקופ מותרים.  ערוה"ש יו"ד.  אגר"מ.  וכן פגימה בסכין שחיטה שרואים רק בזכוכית מגדלת.  ר' שלמה קלוגר (שו"ת שואל ונשאל לרבי משה כלפון הכוהן יו"ד סד.  תפארת ישראל ע"ז ב ו בועז ג.  ערוה"ש יו"ד פד.  טוב טעם ודעת תנינא קו"א נג).

ש: יש עוד הלכות?  ספר מומלץ?

ת: הרבה מאוד.  קשה לפרט.  החוברת של הגר"מ אליהו, "מן המותר בפיך", קצרה ולענין ללא חומרות יתרות.