מדריך קצר לחסרי יראת שמיים להתרת כל האיסורים

[לפי סדר א-ב]

הרב שלמה אבינר

 

אחדות האומה

אנוס

בית הלל

דברה תורה כנגד יצר הרע

דע מה שתשיב

דרכי נועם

דרכי שלום

היצר הרע הוא לא כמו פעם

העלאת ניצוצות

זה אני

זה מרחיק את הנוער

חומרות מרחיקות

חנוך לנער על פי דרכו

טרחא דציבורא

יש קדושה בכל דבר

כבוד הבריות

כחא דהיתרא

כל מי שרוח הבריות נוח הימנו

לא ניתנה תורה למלאכי השרת

לא לפחד אלא להתמודד

להבין

להיות טבעי

לא להיות מנותק

להכיל

להציל מה שאפשר להציל

לחפש מכנה משותף הכי נמוך

לפגוש נשמתי

מוטב יהיו שוגגים

עת לעשות לד'

קבל אותי כמו שאני

תורת ארץ ישראל

תינוק שנשבה

תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם