גיור לחומרא של יהודי אתיופיה

הרב שלמה אבינר


 

ש: האם יהודים שעלו מאתיופיה חייבים לעבור גיור לחומרא (קבלת מצוות, טבילה, הטפת דם ברית)?

ת: 1. רבי דוד בן זמרא, הרדב"ז, פסק שהם יהודים גמורים, משבט דן (שו"ת הרדב"ז ז ה).  ועוד פוסקים נמשכו אחריו.

2. הג"ר משה פיינשטיין פקפק בדברי הרדב"ז.  א. אולי הרדב"ז לא חקר היטב את כל המציאות.  ב. מאז הרדב"ז התערבו גויים שלא עברו גיור כהלכה.  מסקנה: יהדותם ספק והם צריכים לעבור גיור (שו"ת אגרות משה ט אה"ע א).  וכן עוד פוסקים, כגון הג"ר יצחק הלוי הרצוג, הרב הראשי לישראל, שגם סבר שיש ספק.  וכן הגר"ש ישראלי, שמא התערבו גויים.

3. יש עוד שאלה.  הג"ר אליעזר יהודה  וולדנברג העלה שמא קידושיהם קידושין אבל גיטיהם אינם גיטין.  אז אולי יש ספק ממזרות (שו"ת ציץ אליעזר יב סו.  יז מח).  אבל הגרמ"פ כבר דחה ספק זה, גם בצירוף הספק שמא התערבו גויים.  וכן שאר פוסקים דחו ספק הממזרות.  הג"ר שלמה משה עמאר, כתב שגם קידושיהם אינם קידושין, כי אין בהם נתינה ואמירה.

4. הגר"ע יוסף פסק כרדב"ז שאין ספק ביהדותם, ואין לחשוש שמא התערבו גויים, לכן אינם צריכים גיור, אף לא גיור לחומרא (שו"ת יביע אומר ח יא).

5. הרבנות הראשית פסקה בהתחלה בעלייה הראשונה שלהם שצריך גיור לחומרא, "חידוש ברית".  יותר מאוחר, השתנה הרכב העולים, לכם פסקה בתשנ"ז שצריך גיור מלא או אישור יהדות על ידי בית דין (עיין מנחת אברהם א טז לג"ר אברהם שפירא).

6. בסיכום, שלוש דעות: גיור מלא, גיור לחומרא, לא גיור.  למעשה, יש לעשות גיור לחומרא.  זו לא חומרא בעלמא, לגבי פרט הלכתי, אלא לגבי עצם היהדות.

ומי כעמך ישראל, גוי אחד בארץ.