בעד מי להצביע

הרב שלמה אבינר


 

ש: בעד איזו מפלגה להצביע?

ת: מוקדם מידי כדי לחוות דעה.  יש לחכות להרכבת הרשימות.

ש: אבל באשר לאידיאולוגיה?  מפלגה חרדית?

ת: יש לקוות שלא ידחפו אותנו למפלגה חרדית.

ש: אנו נגד חרדים?

ת: אנו לא נגד חרדים.  אנו נגד מפלגה חרדית.  האמת היא שאנחנו נגד מפלגות בכלל.  יש להן טעם של פילוג ושל שנאת חינם.  אבל אין ברירה וחייבים לבחור מפלגה.

ש: אז איזו אידיאולוגיה?

ת: כך הגדיר רבנו הרב צבי יהודה: תחית האומה בארצה על פי תורתה.

ש: זה לא בדיוק החרדים.

ת: נכון.  אך במצבים מורכבים, יש לקיים:  חבר אני לכל אשר יראוך (תהילים קיט סג).  לצערנו אי אפשר היה לקיים זאת במפלגה הדתית הלאומית.  תמיד היא היתה פשרנית.  אך בזמן האחרון, נעשתה הרבה פחות מפשרנית.  לשם תשובת המשקל, עליה להיות עכשיו יותר טובה מפשרנית.  וזאת, לא על פי הבטחות אלא עך פי מעשים.  מילים – זה זול.

ש: ובסיכום?

ת: נחכה לרשימות.  מי ומי ההולכים – ראשי תיבות מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחקוך.