חצאית קצרה או מכנסיים?

הרב שלמה אבינר

 

ש: מה עדיף – חצאית קצרה או מכנסיים רחבים?

ת: השאלה עצמה מעוררת צער נורא.  כאילו היו שואלים: מה עדיף לאכול, רעל עכברים או רעל כלבים?  זה וזה רעל!  או כלשון הישיבות: זה טריפה וזה נבלה.  זה מכניס טומאה וזה מכניס טומאה.  זה נגד רצון ד' וזה נגד רצון ד'.

הרי כל העולם מלא חסד ד'. הטוב כי לא כלו רחמיך והמרחם כי לא תמו חסדיך.  ולו פינו מלא שירה כים, אין אנחנו מספיקים להודות.  הדבר היחיד שאנו יכולים לעשות הוא לקיים מצוותיו. וכי בזה נהיה קמצנים, ונעדיף תאוות שפלות על פני נחת רוח לבוראנו, וגם נטמא את נשמותינו?!

מבחינה הלכתית צריך חצאית עד הרצפה ממש.  יש חרדיות שמקילות בחצאית עד למטה מן הברך 10 ס"מ וגרביים אטומות.  כמובן, חצאית רחבה ולא צרה, ובצבע שקט ולא צמודה לגוף.  יש דתיות-לאומיות שמקילות עוד יותר עם חצאית כנ"ל אבל בלי גרביים.  ויש שעוברות ההלכה עוד יותר ועוד יותר, באותם איסור תורה חמורים.

כמו כן, מכנסיים אסורים באיסור תורה משום לא ילבש, כי מכנסיים הם במהותם ובצורתם בגד גברי.  כמובן, אינינו מדברים על מכנסיים נשיים שתחת חצאית שהיא באורך על פי דין.  גם במכנסיים רחבים קיים איסור זה, אלא שבמכנסים צרים דבוקים לגוף יש איסור נוסף.  ובכלל קשה מאוד במכנסיים אפילו רחבים לא יהיו דבקים לגוף בשום מקום.

לכן אנו שואלים את נשות ישראל הטובות, האידאליסטיות, המסורות, העדינות: כיצד אתן מסבירות לעצמכן שאינכן מתלהבות מהצניעות הישראלית הטהורה?