בחירות בדרך!  זהירות!  שמירת הלשון

הרב שלמה אבינר

 [ראיון]

 

ש: האם לקראת הבחירות, מותר או מצוה להפיץ דברים חמורים על המועמדים, הרי זה לטובת בנין האומה?

ת: להיפך, זה חורבן האומה.  שנאת חינם ולשון הרע החריבה את האומה.

ש: אז איך אפשר להציג  את מעלה מפלגתו?

ת: כלל אמר רבי ישראל סלנטר: אל תחפור לשני בור אלא בנה לך הר.  הסבר מה מעלותיך, אך אל תכפיש אחרים.  אל תאמר: אני מצויין וכל האחרים שווים כקליפת השום.  אין לשער איזה נזק זה גורם לאומה.

ש: אבל אנו מוצאים גם אנשים יראי שמים שמרשים זאת לעצמם.  מה ההיתר שלהם?

ת: זה נקרא בהומור עצוב: היתרו של רב הונא.  אמר רב הונא: עשה אדם עבירה ושנה בו, נעשית לו כהיתר.

ש: אז מה כן מותר?

ת: אפשר להתווכח על דעות.  ואגב, יש להבדיל בין דעות לבין עובדות.  מותר לשלול דעת הזולת, אך אסור לזייף עובדות.  זה גם אסור על פי החוק, ואפשר להיתבע על כך במאות אלפי שקלים.  גם לא יועיל לומר: שמעתי מפלוני.

ש: אם כן, אין זו בעיה חדשה?

ת: נכון.  אך היא מתעצמת בגלל ריבוי אמצעי התקשורת: שילוט עויין, רדיו, טלוויזיה, מייל, וואצאפ, רשתות ועוד.  אין לשער את הזוהמה המוסרית שיש בזה.  זה יותר חמור מהרבה עבירות בתורה, הרי חכמים אמרו שכל המספר לשון הרע, כאילו כפר בעיקר (ערכין טו ב).

ש: כיצד להבין זאת?  הרי הוא יהודי דתי?

ת: חכמים בעצמם מביאים על זה פסוק: "אשר אמרו: ללשוננו נגביר, שפתינו איתנו, מי אדון לנו" (תהלים יב ה).

ש: חכמים גם אמרו שלשון הרע שקולה כנגד עבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים (ערכין שם).  כיצד להבין?  הרי אלו חמורים מאוד?

ת: עיין בספר אורחות צדיקים, שער לשון הרע, שנותן לזה כמה הסברים:

-          כי על לשון הרע אדם חוזר וחוזר, ואפילו חטא קל שחוזרים עליו הוא נעשה גדול, כמו מיליוני שערות יחד.

-          כי עוון זה קל בעיניו ולא יעשה תשובה.

-          כי הנזק רץ לאורך השנים וכל הדורות.

-          כי שוכח מה דיבר ונגד מי ולא יכול לבקש סליחה ולעשות תשובה.

-          ויש להוסיף לדבריו שעל זה נאמר: "ארור מכה רעהו בסתר".

ש: ובסיכום?

ת: כמו שאנחנו דואגים לאיכות הסביבה ואומרים דרך מליצה: "זבל מי שמלכלך", כך ועוד יותר עלינו לדאוג לאיכות הסביבה הרוחנית וגם על זה לומר "זבל מי שמלכלך".

http://www.meirtv.co.il/site/content_idx.asp?idx=8716&cat_id=4071