האם האשה פחותה מן האיש?

הרב שלמה אבינר

[ראיון]

 

ש: בזמן האחרון, עקב התבטאות של רב גדול, שוב התעורר פולמוס על מעמדה של האשה לעומת האיש. האם האשה פחותה מן האיש מבחינה רוחנית?

ת: ודאי לא , אך יש לה נתיבים אחרים.

ש: ומה הם?  אני יודע שהרב כתב ספר שלם על עילאיותה של האשה בשם "בת מלך".  אך האם יוכל לתמצת במשפט אחד בצורה מופשטת?

ת: אני לא.  אך מרן הרב קוק כן : "יסוד השלמתה של האשה: עדינות הרגש הטהור והטוב – והשכל יעזור על ידו כפי המדה האפשרית" (עין איה שבת פ"ב אות ריג).

ש: אז מה המובן של "בינה יתירה באשה"?

ת: "ההרגשה המוכנה בנפש להרגיש כל פרט וכל חלק במציאות ובחיים, שלא יתעלם בתוך הכללים הגדולים" (עין איה ברכות פ"ז אות לד).  "לב רגש להרגיש יפה את הדברים בטעם, בנועם ויופי" (עין איה שבת פ"ב ג).  "כל ההרגשות וההכרות הפנימיות, השלמתן הציורית מצד העדנה והרגש המתעמק  בחופש, בהיותו בלתי כל כך משועבד לחשבונות רבים של העולם החיצוני" (עין איה שבת פ"ה אות עח).  "בינת הנפש המרגשת" (שמונה קבצים א קצט).

ש: איפה אפשר למצוא את ההגדרות האלה?

ת: בספרו של הרב יוסף קלנר, מילון הראיה, עמ' יט ועמ' תס.