שימוש בכסף מזוייף

הרב שלמה אבינר

[ראיון]

 

ש: לצערנו יש בשוק הרבה מאוד מטבעות  ושטרות מזוייפים.  אם אני מקבל כסף מזוייף, האם מותר לי להשתמש בו כדי לשלם?

ת: חלילה.  זה גזל.  הרי אף אחד לא רוצה לקבל כסף כזה.

ש: יש טוענים שכיון שכסף כזה נמצא במחזור הכספים, לכן הוא גם נחשב הליך חוקי.

ת: ודאי לא.  לא שמעתי פוסק אחד שמתיר את הדבר.  אם למשל תשלם בבנק בשטר כזה, הם יגלו מיד כי יש להם מכונה שבודקת, וגם לא יחזירו לך.

ש: אז אם מגיע לי כסף מזוייף, הפסדתי?

ת: כן.  אתה יכול להשתמש בו רק כלפי אותו אדם שנתן לך.

ש: ואני חייב להודיע לו?

ת: לא.  ממילא הוא לא חייב להאמין לך.

ש: האם אני חייב לבדוק אם יש לי כסף מזוייף או מותר לי לנהוג בתמימות  ולהשתמש בו באופן טבעי?

ת: אתה לא חייב לבדוק.  לא כל בעיה חייבים לבדוק כגון בהמה שנשחטה, לא חייבים לבדוק כל אבר ואבר, כי סומכים על הרוב.  רק בודקים ריאות, על אף שזה מעוט, אבל זה מעוט המצוי.

ש: כמה זה מעוט המצוי?

ת: נוהגים לומר עשרה אחוז.  וב"ה יש פחות מעשרה אחוז כסף מזוייף.

ש: אז יוצא שאם לא בודקים, יתכן שאני מוסר כסף מזוייף?  או שאני אוכל פרה טריפה?

ת: לא.  כי התורה אמרה לסמוך על רוב ועל חזקה.  בלי זה לא נוכל לעשות דבר.  גם מה שהנך יהודי, זו חזקה ואין לך הוכחות.  אם הפרה כשרה על פי רוב או חזקה, אז גם אם יש אבר פגום, בכל זאת היא כשרה.  והוא הדין לגבי כסף, אפשר לסמוך על הרוב, לכן אינך חייב לבדוק וזה כסף כשר.

ש: ואם ראיתי?

ת: אז אסור לך להשתמש .  אסור להעלים עין ממה שרואים.

ש: ואם אני רואה מטבע מזוייף אצל חבר, אני חייב להודיע לו?

ת: לא.  כי בינתיים הוא בטל ברוב.  יוצא שאם אתה מודיע לו, אתה גורם לו נזק, אבל אינך חייב לשלם לו על נזק זה, כי זה גרמא.

ש: למה אני גורם לו נזק?  אני מציל אותו מגזל!

ת: לא.  כל זמן שהוא אינו יודע, אין גזל, כי התורה גזרה שהולכים על פי הרוב.

ש: ובסיכום?

ת: אם ראית אצלך כסף מזוייף, אסור להשתמש.