העם היושב בציון אוהב את הכותל כמו שהוא

הרב שלמה אבינר

                                          


שאלה: אישרו פשרה בכותל המערבי, להשאיר את רחבת הכותל המסורתית עם הפרדה כפי שהתפלל עם ישראל במשך כל הדורות, ולסדר עזרה חדשה לתפילה כהנהגה הרפורמית וקונסרבטיבים. יש טוענים שזה יפסיק את האנדרלומוסיה שבכל ראש חודש כש"נשות הכותל" רוצות לקרוא בתורה שם וגם משום חשש שהבג"ץ יחליט על פתרון יותר גרוע. האם טוב עשו?

תשובה: קודם כל, זו בעיה זמנית, כי הרפורמים והקונסרבטיבים מספרם הולך ומדלדל.  אנשים יראי שמים מספרם הולך וגדל, ברוך ד'. לכן צריך להתאזר בסלבנות עד שכחם יתחלש.  הלב מאוד כואב שמספרם הולך וקטן, כי הם יהודים, אבל זו המציאות.

לגבי הפשרה, אכן כשיש סכסוך בין שני יהודים, אפשר לבוא לבית-דין. גם אפשר לעשות פשרה, אבל זה בתנאי שיש הסכמת שני הצדדים.  בנדון דידן, אחד מן הצדדים הוא רבונו של עולם, ואי אפשר לעשות פשרה עם ד' בלי הסכמתו.  אי אפשר לעשות פשרה שרחבת הכותל,  המקום הכי קדוש לעם ישראל שמותר לגשת אליו, מול מקום המקדש, לארגן תפילה מעורבת, בלי צניעות, בלי יראת שמים ובלי טהרה.  איך אפשר להסכים?!

מה שאנשים מפריעים לנו פעם בחודש, זה נכון.  אבל הסביר רבי יצחק ערמאה בספר עקידת יצחק פרק כ, שיש הבדל גדול בין אנשים פרטיים שעושים עבירה, שכמובן שזה עצוב מאוד, לבין עבירה שנעשית על ידי הציבור.  אדם פרטי ד' ירחם עליו, אבל ציבור זה יותר חמור.  הוא הזכיר את זה בקשר לסדום, שחוקקו חוק לא לתת צדקה.  אדם פרטי שלא נותן צדקה, ד' ירחם אליו, אבל שם זה היה חוק.  וכן כתב הרמב"ם במורה נבוכים לגבי היציאה למלחמה נגד בני גד ובני ראובן בגלל שבנו מזבח שלא כדין כציבור.  קהל שעושה עבירה זה דומה לעיר הנידחת ולא לאדם הפרטי (מורה נבוכים  ג מא. ועיין מאמרי הראיה 514).

לכן לא היה צריך להסכים לפשרה הזאת. ומה שפעם בחודש הם באים ומפריעים, זה בטל בשישים ואף יותר.  הם מפריעים במשך שעה כל חודש, שעה מתוך 720 שעות, שהרי מתפללים בכותל 24 שעות ביממה, כך שזה כבר מתקרב לבטול באלף.     

אדרבה, עם ישראל כולו לא צריך להיכנע למיעוט קטן צעקני.  העם היושב בציון יודע מה זה הכותל. גם הדתיים גם החילוניים, יודעים שהכותל הוא מקום קדוש.  לא מכריחים אף אחד במדינה שלנו איך להתנהג בחייו הפרטיים. אבל כשאדם נכנס לכותל המערבי, שהוא הבית-הכנסת הכי קדוש בכל העולם, עליו להתנהג כמו שנוהגים בבית-כנסת, כמו שנהגו במשך כל הדורות וכמו שנוהג כמעט כל העם.  כל העם אוהב את הכותל ובא אליו, הצבא עושה סיום קורסים שם, אף על פי שצפוף ואין חניה, כי אוהבים את הכותל כמו שהוא.  בדיוק ככה.  מקום קדוש, מקום טהור. 

לכן עשו פה טעות.  זאת לא הטעות הראשונה, זאת לא הטעות האחרונה.  ובעזרת ד', יתקנו את הטעות.