שיר הלל לגאון הרב שלמה עמאר

הרב שלמה אבינר

 

אשרינו שזכינו לבנין הארץ, לשיבת ציון, להקמת המדינה, לצבא הגנה לישראל.

אשרינו שזכינו להחזרת התורה לארץ הקדושה, ולתלמידי חכמים גדולים, רבנים, דיינים, פוסקים, ראשי ישיבות, ר"מים – וביניהם הגאון הרב שלמה משה עמאר, הראשון לציון, והרב הראשי לירושלים.  אשרינו.

פגשתי אותו בעניי כמה פעמים, ומאוד התרשמתי מחכמתו ולפני כן ממידותיו - עניו, עדין נפש, מוחל על עלבונו, כולו חסד.

הג"ר שלמה עמאר, כל אשר יעשה יצליח וד' איתו.  למד תורה שנים רבות בשקידה עצומה, ועדיין לומד, וד' איתו.

הוסמך לרבנות ושימש ברבנות במקומות שונים, וד' איתו, אהוב על כולם ומנהיג רבנותו ברמה.

הוסמך לדיינות, שימש כדיין ואב בית דין, באמת וביושר, באומץ ובגבורה, וד' איתו. 

התמנה רב ראשי לתל אביב, רב ראשי לישראל, רב ראשי לירושלים, ובכל מקום הביא ברכה, כי ד' איתו.

פוסק גדול בכל התחומים השייכים לחיינו, ואין אבן שלא הרים אותה, וכתב ספרי שו"ת והלכה רבים: שו"ת שמע שלמה שמונה כרכים על שולחן ערוך ובמיוחד חושן משפט, שו"ת כרם שלמה שני כרכים על מצוות תלויות בארץ, שו"ת בארה של מרים על כשרות, מימים ימימה עם הלכות פסח, דברי שלום ואמת עם הלכות קריאת המגילה בסביבות ירושלים, ובכל אשר עשה ,ד' איתו.

פסק בעניין מעמד יהודי אתיופיה, הנדסה גנטית בצמחים, פיטום אווזים, הגדרת קינואה, כשרות האייל האדום, קידושי צחוק, דיני ירושה, נוסח הכתובה, ממזרות ופסולי חיתון, הפריה מלאכותית, התרת עגונות מאסון מגדל התאומים, וגם נגד פינוי מגרון – ובכל, אמת וישר, אמיתה של תורה, אשרינו, כי ד' איתו.

קשה להאמין איך אדם אחד יכול להיות כל כך רב פעלים.  וכל זאת בשקט ובענווה, בלי חצוצרות ובלי עשיית רושם.

ולזה קיבלנו עתה אישור פוליטי, כי מאן דהוא האשים אותו שהוא שקרן ללא גבול, רודף שליטה כי משתעמעם כל היום, מחפש כותרות, מרמה את כולם, בכלל לא תלמיד חכם, ועוד ועוד, כמובן כאשר הוא מכונה עמאר, בלי תואר רב ובודאי בלי תואר רב ראשי וראשון לציון, והרב הגאון.

למה זה אישור?  זאת לימדנו מרן הרב קוק: תמיד מאשימים אדם בהיפך ממה שיש בו.  לכן האשימו את משה רבנו שהוא חטא עם שישים רבוא אשת איש, כאשר אפילו מאשתו הוא פרש, על פי רצון ד'.

כמובן, לא היינו צריכים אישור.  מכירים אנו היטב את האיש ואת שיחו, שאפשר להגדירו בשתי מילים: הצדיק האמיתי, הגאון האמיתי.

שיזכה להמשיך בעבודת הקודש הרמה שלו, כי ד' איתו.