חייל שמור על צה"ל

הרב שלמה אבינר

 

חייל שמור על צה"ל.  צה"ל שומר עלינו, וצה"ל שומר עליך, אך גם אתה צריך לשמור על צה"ל, לשמור על המוסר, על הטהרה, על הצניעות.

אתה ודאי יודע שצבא הוא מקום מוכן לפורענות.  לכן כתוב עליו "והיה מחניך קדוש".  והרי גם מחוץ לצבא יש לשמור על קדושה?!  מסביר רבי אברהם אבן עזרא, שבצבא יש יותר מכשולות, יש יותר פיתויים.  לכן, חייל יקר, שמור על צבאנו, גם זה תפקידך.

אשרינו שצבאנו הוא צנוע וטהור.  זה הצבא הכי צנוע בעולם.  אני אומר זאת באחריות גמורה.  אני הדל הייתי חייל זמן רב גם בצבא הגויים, אז אני יודע על מה אני מדבר, ואי אפשר לספר לי סיפורים.  אבל כל דבר יכול להישחק, כל דבר יכול להתקלקל, כמו שכותב מסילת ישרים שלכל מידה טובה אורבים מפסידים. אז, חייל אהוב, אל תירדם בשמירה, שמור על צבאנו שישאר נקי וצנוע.

לצערנו, יש כל מיני פרטים בעייתיים שהולכים ומצטברים.  אך מעליהם יש מגמה לערב בצבא גברים ונשים.  בתורה, במוסר, יש מגמה להתרחק,  - מלבד, כמובן, בין איש לאשתו, שצריכים להיות מאוד קרובים.  אז חייל טהור, עמוד על המשמר, להתרחק.  מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחקוך.

ראינו כבר בבית ספר דתי אשה מורה להתעמלות לילדים קצת גדולים?  לא!  לא יתכן!  קל וחומר בצבא לא יתכן!  חייל ישראל, אל תסכים.  ודאי אנו בעד ספורט, אך לא ספורט כזה.

חייל שלנו, אנו אוהבים את צבאנו, זה הצבא שלנו, זה אנחנו, בשר מבשרנו.  לכן לא נוכל לשתוק לנוכח נפילותיו.  לכן, מול כל דבר לא תקין, עליך להעיר, להאיר, להגיש קבילות לנציב קבילות החיילים, על כל תקלה להציף,  על כל בעיה להתלונן.  לא מתוך שנאה, חלילה, אלא מתוך אהבה.

חייל קטן, אל תאמר: מי אני הקטן להזיז מערכת שלמה.  כי אינך קטן, אתה גדול, כשאתה עושה מה שביכולתך.  כי פרוטה לפרוטה מצטרפת לחשבון גדול.  ומילה למילה מצטרפת לזעקה גדולה, זעקת המוסר והטהרה.

זה צבאנו הטוב עליו נאמר בשיר השירים: "שיניך כעדר הקצובות שעלו מן הרחצה" (שיר השירים ד ב).  השיניים של האומה, כלומר החיילים, הם נקיים כמו כבשים שזה עתה התרחצו.  כן מסביר רש"י: "גיבורי ישראל, הכורתים ואוכלים אויביהם בשיניהם סביבותם, הרי הם מתרחקים מן הגזל של ישראל ומן העריות שלא יתלכלכו בעבירה".  נפלא!

חייל אמיץ, אל תפחד.  אל תפחד מן האויב ואל תפחד לדבר.  היה מוכן גם לזה הקרב.  כמו שהנך עומד ללא פחד מול אש התותחים, כאיש ברזל שלא נסוג ולא מתעייף, מסתכל אל מול המות בלי לרעוד – כך גם זה הקרב שלך, קרב של אהבה, קרב של טהרה.

חייל אהוב, זה צבאנו האהוב, אנו נמשיך להתגייס לצה"ל, אנו נמשיך ללכת לקורס קצינים בצה"ל, ויחד עם זה, נמשיך להילחם, בלי חת ובלי מורא, על טהרתו של צה"ל.