כתבו צוואה הדדית

 הרב שלמה אבינר

 

בני זוג היקרים, ד' יתן לכם אורך ימים, ותזכו לחיות יחד עוד שנים מאושרות.  אבל כיון שזה דרכו של עולם, שביום מן הימים אדם הולך לעולמו, מומלץ שתכתבו צוואה הדדית.  שהרי נדיר מאוד ששני בני הזוג מתים באותו יום, אמנם זה קורה, ולפעמים זה טרגי ולפעמים זה רומנטי, אבל על פי רוב, יש הפרש של זמן.

ואז יש טעות מושרשת שכל אחד יורש את השני.  אין זה נכון, לא על פי ההלכה ולא על פי החוק שבמדינה.  כי  הצאצאצים יורשים חלק, ואמנם הם מאוד אהובים, אך בינתיים, עדיף שהכל יהיה שמור בידי בן הזוג הנותר.

על פי רוב הרכוש רשום על שניהם, לכן בן הזוג הנותר לחיים, מקבל חצי.  אך ביחס לחצי השני, זה יותר מסובך.  על פי החוק הזמני, הוא מתחלק בין הצאצאים לבין בן הזוג החי.  ועל פי תורתנו הקדושה, הבעל יורש את אשתו, והאשה אינה יורשת את בעלה, אלא הבנים יורשים, והיא מקבלת מזונות ומדור.  כלומר במשפחות עניות היא מרוויחה, ובמשפחות עשירות היא מפסידה, אך כידוע רוב המשפחות הן עניות.

וכמובן, יש עוד מצבים מורכבים, כגון נישואים שניים, אך אין זה כאן הנושא שלנו.

יש גם לציין, שלצערנו ולחרפתנו, עקב ענייני ירושה, מתגלעים פעמים רבות ויכוחים מכוערים בין היורשים, עד כדי קרעים במשפחה, ומספרים שאמר פעם אדם אחד מתוך כאב, שאם המת היה יודע שזה מה שקרה אחרי מותו, היה מעדיף להישאר בחיים.

לכן הפתרון הוא לכתוב צוואה בחיים, שהבעל מוריש לאשתו את כל רכושו, שיש לו עתה ושיהיה לו עד יום מותו, וכן האשה לבעלה.

רק נזכיר שבמבחינה הלכתית, אי אפשר להוריש מחיים. אבל יש פתרון לתת מתנה שתחול שעה לפני מותו.  וכן על פי ההלכה, אי אפשר לכתוב צוואה נגד התורה בלשון צוואה או ירושה, אבל אפשר לתת מתנה כנ"ל.

לכן, יש לכתוב מסמך הדדי שהוא אמת ונכון על פי תורתנו הקדושה.  אבל עליו להיות קביל גם על פי החוק, שמא אחד מהיורשים יעלה על דעתו לפעול בדרך זו (גם ראוי להחמיר להנחיל משהו גם לבנים כעיקרה של תורה.  שו"ע חו"מ רפב א).

למען זאת יש לפנות לעורך דין ירא שמים בקיא בהלכה.  או למשוך מהאינטרנט נוסח של שטר צוואה, של האיש לאשתו ושל האשה לבעלה, למלא את הפרטים ולהחתים עדים.

רק, להרגיע כל חושש, נוסיף שאין בזה שום עין הרע וכדומה, והרי גם לקנות קבר, אין בזה שום עין הרע.  והעיקר להתנהג על פי תורה ומצוות, ושומר מצוה לא ידע דבר רע.

וד' יברך אתכם בחיים טובים וארוכים.