למה יש עשירים ועניים

 הרב שלמה אבינר

שאלה: זה מעצבן שיש עשירים ויש עניים. יש עשירים שקונים לעצמם כל מה שהם רוצים, ועוד נשאר להם המון כסף שהם לא יודעים מה לעשות איתו.  ולעומתם, יש עניים שעובדים מאוד קשה, ובכל זאת חסר להם ההכרחי: מזון, תרופות, חימום.  למה?  טוב ד' לכל, למה לא יתן לכולם? למה לא יחייב בתורתו שיהיה צדק?

תשובה: נכון.  כך טוען הסוציאליזם לחלוקה שוויונית של הרווחים וגם לניהול משותף של אמצעי הייצור.  זה נראה צודק.  הבעיה היא שזה לא פועל.  גם במשטר כזה יהיו חזקים ומוכשרים וחכמים שיצליחו בכל מיני דרכים להשתלט על כל הכסף ולהותיר את האחרים מסכנים.  כך ברא ד' את עולמו שיש בחירה חופשית, ואדם יכול להרע לחברו.

בודאי יש בעולם די בשביל כולם.  "הזן את העולם כולו בטובו בחן בחסד וברחמים".  אבל יש כאלה שגורפים הרבה על חשבון אחרים.

גם בקפיטליזם וגם בסוציאליזם יש אי צדק.  לפחות הקפיטליזם פועל.  הקפיטליסטים מפרנסים מיליונים של פועלים, גם אם הם בעצמם מרוויחים פי אלף מהפועל הפשוט.  אך בכל זאת, זה עדיף לפועל הפשוט מאשר להיות זרוק לרחוב חסר כל.  אמנם, עם הזמן הפער הולך וגדל, אך גם רמת החיים של העניים הולכת וגדלה.

יש רק תקוה אחת: הלב הטוב, המוסריות.  אך זה יקח זמן.  אפילו בימות המשיח, לא יחדל אביון מקרב הארץ (ברכות סוף פרק חמישי).

בינתיים יש אנשים עם לב טוב וחוש מוסרי.  במדינה שלנו יש תורמים רבים, והתורם הכי גדול הוא המדינה עצמה, עם תקציב רווחה של עשרות מיליארדים, רפואה ציבורית, תחבורה ציבורית, בתי ספר חינם ועוד.  אם כי כל אלה לא פותרים את הבעיה לגמרי.

יש כלל מוסרי גדול: חייך קודמים לחיי חברך אך מותרותיך אינם קודמים לחיי חברך! (אגרת בסוף התניא, ערוך השולחן, אהבת חסד לח"ח, אורח משפט למרן הרב קוק)