עוד מעט בחירות?  היזהר מאפקט ההילה, המוח הטיפש!

הרב שלמה אבינר

 

המוח שלנו הוא פלא של חכמה, אך יחד עם זה, אם לא יודעים להשתמש בו, הוא עלול להפוך למוח טיפש, Stupid Brain, Idiot Brain, ולהיכשל בהטיה קוגניטיבית Cognitive Bias, מושג ידוע בפסיכולוגיה חברתית Social Psychology.  במיוחד בבחירות, משחק מאוד אפקט ההילה, Halo Effect, כאשר מחילים תכונותיו של אדם על דברים נוספים שבאמת לא שייכים.

למשל, אדם שחובש משקפים הינו כמובן יותר חכם מאדם בלי מקשפים.

עוד דוגמה של קביעת תכונתו של אדם על פי מראהו החיצוני, הוא לחשוב שכמובן אדם גבוה הוא יותר מוכשר להנהיג מדינה.  ואלו הגבהים של נשיאי ארצות הברית במאה השנים החארונות: 178, 182, 180, 183, 173, 178, 182, 180, 175, 179, 183, 192, 182, 183, 177, 185, 188, 188, 182, 185, 190.  כמעט כולם מעל 180.  הממוצע, 183, כאשר הגובה הממוצע של גברים בארצות הברית הוא 175.  הבוחר המצוי סובר שאדם גבוה מתאים להיות בראש, על אף שאין לזה שום קשר עם היכולת להנהיג אומה.

וכן, גבוהים מרוויחים בממוצע יותר מנמוכים.  בארצות הברית יש הפרש שנתי של 300$ לכל ס"מ.  אם כן, על ההפרש של 20 ס"מ, יש הבדל של 6000$!

וכמובן גם מראה פיסי אטרקטיבי פועל הרבה.  במחקרים, הראו במחשב תמונתו ותיאורו של אדם, וביקשו לתת לו שני ציונים: על מראהו הפיסי ועל אישיותו.  לכאורה, אין קשר ביניהם.  ובכל זאת, יש מתאם ביניהם.  לאדם יפה יש כמובן אישיות מדהימה.  גם אדם יפה בלי תיאור אישיות, זוכה לציון גבוה באשר לאישיותו.  וכן אותו אדם עם תמונה בלי תיאור אישיות ועם תיאור אישיות, קיבל בערך אותו ציון.

היו מחקרים רבים בנדון.  הראו תמונתו של אדם וביקשו לשפוט על תכונותיו: כנות, ענווה, עדינות, טוב לב, רצינות, רגישות ועוד.  וכצפוי מראש, הערכתו של אדם עלתה כפי מראהו המושך.

תיתכנה גם תוצאות חמורות, כגון של השופט בבית משפט.  ביקשו מאנשים לשפוט אם אדם אשם או לא על יסוד תיאור העובדות, בצירוף תמונתו ומצאו הפרש עצום באשמה כפי מראהו  החיצוני של אדם, וכן לגבי חומרת העונש.  אם האדם נחמד, השופט יקל על עונשו.  אגב, השפעת המראה החיצוני היתה יותר גדולה כאשר גבר שפט אשה מאשר להיפך, כמובן.

לכן, בוחר יקר, היזהר.  האדם יראה לעיניים וד' יראה ללבב (שמואל א טז ז).