למה אין ספרי מוסר לנשים

הרב שלמה אבינר

 [ראיון]

 

ש: למה אין ספרי מוסר לנשים?

ת: ודאי יש.  אלו אותם הספרים של הגברים.

ש: אבל הם כתובים בלשון זכר?

ת: זו שיטה שימושית.  גם בעשרת הדברות כתוב לא תגנוב וזה כולל לא תגנבי.  אמנם יש שיטת רישום לכתוב תמיד שניהם, כגון אם תלך\תלכי, "מגדר בלשון",GENDER-NEUTRAL LANGUAGE  או GENDER-INCLUSIVE LANGUAGE ,אך זה סתם מכביד ומיותר.

ש: אבל כתוב בתורה דווקא מכשפה לא תחיה בלשון נקבה?

ת: כי מכשפות יותר נפוצות ממכשפים.  כישוף הוא סילוף של נבואה, וחז"ל אומרים ששרה אמנו היתה נביאה יותר גדולה מאברהם אבינו.

ש:  האם  למעשה נשים למדו ספרי מוסר במשך הדורות?

ת: ודאי.  או בעברית או בתרגום.  כמובן, יש נשים שלא למדו, אך יש גם גברים שלא למדו.

ש: אבל אשה פטורה מלימוד תורה?

ת: נכון.  אבל בפועל ידעו תורה.  הרי היו ששים רבוא נביאות (מגילה יד) ואין נבואה שורה אלא על חכם, והרמב"ם מתאר איזו חכמה ענקית נצרכת (הלכות יסודי התורה ז א).  אם כן, היו הרבה מאוד נשים חכמות להפליא.

ש: איפה למדו?  בישיבות?

ת: לא.  למדו בחבל"פ, חינוך בלתי פורמלי.  גם בימינו יש נשים שלומדות מסילת ישרים, לא מהספר אלא מהחיים.

ש: אם נשים לא חייבות ללמוד תורה, אז למה מברכות כל בוקר את ברכות התורה?

ת: זה בדיוק ענייננו.  אינן חייבות ללמוד, אבל ודאי צריכות את ידיעת התורה.  כך מסבירים מרן הרב קוק והגרי"ז, שאלו הם ביסודן ברכות השבח, שנשים מודות לקדוש ברוך הוא על המתנה האין סופית של התורה.

ש: וזה חיוני שנשים תלמדנה ספרי מוסר?

ת: זה חשבון של כל אחת, לראות בעצמה כיצד לעורר הרצון אל הטוב ולחזק אותו.

ש: ואלו ספרי מוסר  תלמדנה?

ת: גם זה אישי.  חובות הלבבות.  שערי תשובה.  אורחות צדיקים.  מסילת ישרים.  אורות התשובה.  אין אדם לומד אלא במה שליבו חפץ.

ש: וגברים צריכים ללמוד ספרי מוסר?

ת: ודאי.  אבל חשבון נפש יומי, כולם צריכים, גם נשים.