הרב רפי פרץ - מה פרצת עליך פרץ?

הרב שלמה אבינר

[ראיון]

 

ש: ב"ה, סוף סוך מצאו יושב ראש למפלגה הדתית-הלאומית.  האם אכן הוא מתאים?

ת: הוא ודאי מתאים.  השאלה היא אם שאר השותפים מתאימים.

ש: למה הוא מתאים?

ת: הוא אדם ירא שמים אמיתי, אדם עדין, אדם טוב, בלי צל של ספק.  הוא גם בעל עבר של הנהגה בתור רב ראשי לצה"ל.  הוא גם מחובר אל כל הגוונים של הציבור הלאומי-דתי, ואפילו של כל הציבור הכללי.

ש: אם כן, מעולה, מה הבעיה?

ת: הבעיה היא השותפים, הוא לא יהיה לבד.

ש: כן, יש עוד מפלגות...

ת: תהיה יותר בעיה בתוך המפלגה עצמה.  לפעמים ראש מפלגה סופג יותר קשיים מתוך המפלגה שלו מאשר ממפלגות אחרות.

ש: מה הבעיה בתוך המפלגה?

ת: שאר חברי כנסת וכן הנהלת המפלגה.  חברי הנהלת המפלגה מונו על ידי ראש המפלגה הקודם, טרם עזב, והם אנשיו.  יוצא שעל אף שהוא עזב את המפלגה, הוא עדיין בעל שליטה שם.

ש: אז מה הפתרון?

ת: קודם כל, הרב פרץ  יצטרך להיות אדם חזק מאוד.  זה מובן הפסוק "פרצת עליך פרץ" (בראשית לח כט), כדברי רש"י: "חזקת עליך חוזק".

ש: זה תמיד נצרך בפוליטיקה...

ת: נכון.  פתגם ידוע: הכנסת אינה בית כנסת.  היא זירה של מאבקים.  איש פוליטי חייב להיות קרוץ מאותו חומר לוחמני בו קרוצים אותם אנשים שהוא אמור להנהיגם.

ש: זה סותר את המוסריות?

ת: ודאי לא.  אפשר להיות תקיף ומוסרי.  יש שלוש נקודות חוזק למדינה: כלכלה, בטחון, פוליטיקת חוץ.  אך מעליהן ומתוכן העיקר הוא: יראת שמים, מוסריות.

ש: והוא יצליח לבד נגד כולם?!

ת: לא כולם יהיו נגדו.  בודאי יהיו לו בני ברית.  וכולנו הנאמנים לדבר ד' ותורתו צריכים להיות לו לבני ברית, ולתמוך בו לכל אורך הדרך.

ש: אם אני מבין, דרכו לא תהיה סוגה בשושנים...

ת: ודאי לא.  אלא יטבול בקופה של שרצים וידור עם נחשים – כמו כל הפוליטיקאים.

ש: ובסיכום?

ת: אנו מברכים אותך: "חזקת עליך חוזק", וכולנו נהיה בעזרך, כדי לרומם את המפלגה הדתית-לאומיתי אל מה שצריכה להיות: תחית האומה בארצה על פי תורתה.