שו"ת בחירות

הרב שלמה אבינר

[ראיון]

 

ש: אין מפלגה מושלמת.  קשה להצביע.  האם יש מצוה להצביע?

ת: בודאי.  מי שמצביע משפיע.  יש לנו אחריות על המדינה ועל עם ישראל.  אשרינו שזכינו למדינה.  להצביע – היא דרך להודות לד'.

ש: אבל אי אפשר לדעת מראש מה יצא מזה?

ת: נכון.  אך אנחנו שייכים לכלל.  עלינו לעשות כמיטב יכולתנו "והחכמה תעוז לחכם "(קהלת ז יט).

ש: אם כן, כיצד בוחרים מפלגה?

ת: מה שהוא לטובת העם והמדינה, ולא מה שהוא לטובתי.  תשובת החת"ס (חו"מ קס.  מובא בפתחי תשובה חו"מ ח סק"ב), שעולה ממנה שכל מצביע, הוא כמו דיין קטן, לכן אין לו להיות משוחד.

ש: וכיצד נדע מה טובת המדינה?  הרי טובת המדינה היא טובת האזרחים, והאזרחים שונים זה מזה.

ש: כך הוא אצל הגויים, שהמדינה משרתת את האזרחים.  הכלל בשביל הפרט, מה שמרן הרב קוק מכנה "חברת אחריות גדולה", כלומר חברת ביטוח.  לא כן אצלנו, אלא הפרט בשביל הכלל, הפרט מתוך הכלל.

ש: ומה טובת המדינה?

ת: גם זה ככה אצל גויים:  מטרת המדינה היא המדינה.

ש: ומה אנחנו אומרים?

ת: אנו לומדים בכיתה א, שנאמר לאברהם אבינו: ואעשך לגוי גדול.  ומה גוי גדול?  זה כתוב בספר דברים (ד ז): ומי גוי גדול, אשר לו אלהים קרובים אליו, ומי גוי גדול, אשר לו חוקים טובים וצדיקים.

ש: מדינה צדיקה.

ת: כן, ממלכת כהנים וגוי קדוש.  אנחנו לא עבור עצמנו, אלא עבור רבונו של עולם.  מלכות ישראל היא כדי להרבות כבוד ד' בעולם.  עיין רמב"ם סוף הלכות מלכים, שאפילו ימות המשיח אינם המטרה הסופית.

ש: אז במי לבחור?

ת: יש שירבה יותר כבוד ד' באומה, ומתוך כך בעולם כולו.

ש: אז הדתי עדיף על הלאומי?

ת: מבואר בספר אורות של מרן הרב קוק, שאין כאן שני דברים, אלא דבר אחד, מי שלאומי, הוא דתי, גם אם אינו מודע לכך, ומי שדתי, הוא לאומי, גם אם אינו מודע לכך.  הכל דבר אחד.

ש: בכל זאת, הרעיון שמדינת ישראל מרבה כבוד ד' בעולם, נראה חזון רחוק.

ש: גם עתה, יש במדינה הרבה קידוש השם, ולאט לאט, יהיה עוד ועוד.  אין בזה ספק.  זו אמונה בטוחה. וגם אם עוד לא הגענו למדינה אידאלית, אין זו סיבה להפקיר את הכל, אלא יש לעמוד על המשמר, ולחזק את התורה במדינה.

ש: ובסיכום?

ת: המפלגה שמרבה הכי הרבה כבוד ד' בעולמו.