האם יש להעלות את הפלאשמורה?

 הרב שלמה אבינר


 

ש: מה צריך להיות יחסנו לעלית הפלאשמורה?

ת: תלוי.  לא כולם אותו דבר.  יש שלושה סוגים: א. יהודים טובים.  ב. יהודים שהתנצרו.  ג. גויים נוצרים שמתחזים ליהודים.

ש: למה הם מתחזים?  מה הם מרוויחים?

ת: כי מדינת ישראל היא גן עדן, בחסדי ד' עלינו.  אם נפתח שערי הארץ לכל גוי שירצה, יגיעו כאן כמה מיליארדים.

ש: ואותם שהתנצרו, זה היה מרצונם הטוב, או שכפו עליהם, כמו האנוסים מספרד?

ת: מרצונם החופשי.  זה התחיל לפני 150 שניה עם מיסיונרים  מאנגליה.  אלה שהתנצרו נחשבו בעיני היהודים האתיופים כמומרים, כנוצרים לכל דבר.

ש: המיסיונרים הצליחו לשכנע אותם בהבלי הנצרות?

ת: לא נראה.  אלא זה היה עבורם עליה במעמד, גם כלכלי, גם חברתי, גם חינוכי.  א. כלכלי, כי היתה בצורת גדולה באתיופיה ומתו בין שליש לחצי האוכלוסיה.  ב. העלאה בסטטוס החברתי.  ג. בתי-ספר נוצרים שנחשבו יותר טובים מבתי-ספר יהודים.  הקיצור, לא מתוך כפיה אלא מתוך רדיפת תועלת.  אין בהם שום סממן יהודי.  הם גויים גמורים.  לא עליהם נאמר: אנו מתירים להתפלל עם העבריינים.

ש: אז למה מעלים אותם לארץ?

ת: פוליטיקה מושחתת של גופים בארצנו שרוצים להעלות גויים כדי להטות את הכף לכיוון נישואים אזרחיים, לכיוון שינויים בגיור, לכיוון רפורמים – כל זאת בעזרה כספית של הקרן החדשה לישראל וארגונים נוצרים שונים.

ש: אבל מה אפשר לעשות?  הרי חלקם הם יהודים טובים?

ת: כהנחיית הרבנות הראשית: לא להעלות את כולם ללא הבחנה, אלא לבדוק אחד אחד ברשימה.

ש: ובסיכום?

ת: שא נס לקבל גלוייתנו – לא גלויותיהם.