למה יש טרור?

 הרב שלמה אבינר

[ראיון]

 

ש: יש הסבר רציונלי למה יש טרור?  איך הערבים מתנהגים בצורה כה מחפירה?  הרי גם הם  בצלם אלהים?

ת: אכן, זו שאלת השאלות.  ודאי יש בהם נפש אלהית, אבל יש בהם גם נפש בהמית, והאדם מחליט בבחירתו החופשית באיזו דרך ללכת, כמבואר בתחילת ספר התניא.

ש: אז פרויד צדק באומרו שיש בתת-המודע של האדם, ה"סתמי",הID, עם דחפים מולדים בהמיים?

ת: לא.  כי הוא הכניס רק זאת בתת-המודע, ולא את הנפש האלהית.  יתר על כן, הנפש היא רק הרמה הנמוכה שבאדם, ומעליה יש רוח, נשמה, חיה, יחידה.  לפי פרויד 'הערכים, האידיאלים, המוסר, אינם שייכים לתת-המודע של האדם, אלא הם במודע, האני העליון, ה-Super Ego, כתוצאה מהחינוך וההשפעה החברתית.

ש: אבל פרויד עצמו שם ב"סתמי" את יצר ההנאה, ומה זה קשור ליצר הרצח של הטרוריסטים?

ת: אכן, כך אמר בהתחלה, אך הוא תיקן אחרי מלחמת העולם הראשונה, שהיתה מלחמה נוראה, אך שכחנו זאת בגלל שמלחמת העולם השניה היתה עוד יותר נוראה.  אם כן, מלבד היצרא דעריות, Eros, יש גם יצרא דמות, יצרא דתוקפנות, Tanatos.  להבדיל, מרן הרב קוק מדבר בפירושו על הסידור עולת ראיה, על יצרא דעריות, שכנגדו יש לכהן מכנסים, ויצרא דרציחא שכנגדו יש לכהן כותנת.

ש: לערבים יש יצרא דרציחה?

ת: ודאי.  ראה מה קורה בסוריה.  נרצחו כחצי מיליון ערבים על ידי ערבים.  וזו לא הפעם הראשונה.  כך היה לכל אורך ההיסטוריה, שערבים רצחו ערבים.  מה שבמדינת ישראל הם רצחו "רק" כ-22,000 בכל הטרור ובכל המלחמות מהתחלת שיבת ציון, אין זה מפני שהם אוהבים אותנו, אלא מפני שבחסדי ד', יש לנו צבא, משטרה, שב"כ, ומוסד.

ש: כל הערבים הם רוצחים?

ת: ודאי לא.  אך אי אפשר לדעת מראש מי כן ומי לא.  פעם סיפר לי קצין, שעשה פעולה צבאית בכפר אחד בלבנון, וחייליו הרגישו רע מאוד שפגעו באוכלוסיה שם.  הלך איתם לתחנת המשטרה המקומית וביקש מחייל שידע ערבית לקרוא ביומן ולתרגם.  במשך שעות תיאר כמה יש שם רצח, אונס, התעללות, אכזריות ועוד ועוד.  זה קצת הרגיע את החיילים...

ש: ובעם ישראל אין יצרא דרציחה?

ת: היה.  הרי נחרבנו בבית-ראשון גם בגלל שפיכות דמים.  וגם בבית-שני היתה שפיכות דמים,  אך מסיבות אידיאולוגיות, כדברי הנצי"ב בהקדמה לחומש העמק דבר וכן בשו"ת שלו משיב דבר א מד.  אבל בע"ה, אחרי כל המירוקים של הגלות, נכחד יצר הרציחה, - מלבד כמובן במקרים יוצאי דופן,  שהם בגדר היוצאים מן הכלל המאשרים את הכלל.

ש: אני מבין למה יש יצרא דעריות ויצר ההנאה בכלל.  אבל מה האדם מרוויח ממה שיש לו יצר של תוקפנות?

ת: זה בגלל החיה שבאדם.  אין זה חדש, וכאשר היו שני אנשים על פני כדור הארץ, כבר אחד הרג את השני.  מרן הרב קוק מסביר באורות עמוד לב שזו הסיבה שד' לא קיבל את מנחתו של קין.  אם אחר כך הוא רצח, סימן שכבר קודם היו לו נטיות של רצח, ואז אין ערך למנחה שלו לד'.  ד' אומר לו שאם ייטיב ויחזור בתשובה, אז מה טוב.  ואם לא, אז לא.  אך הוא לא חזר בתשובה.

ש: אז יש תקוה?

ת: בודאי.  סוף כל המין האנושי לחזור בתשובה, ותמלא כל הארץ דעת את ד' כמים לים מכסים.