אני מצביע בעד המפלגה הדתית-הלאומית

הרב שלמה אבינר

 

כל המפלגות הן טובות.  כולן רוצות טובת האומהוכולן יחד בונות את האומה, כי מה שחסר באחת, השניה משלימה.  חבל שמעליבות אחת את השניה.  נקוה שתעשנה תשובה.

לכל מפלגה יש מעלות, לכל מפלגה יש חסרונות.  איני אומר לאף אחד במי להצביע, אלא אומר לו להצביע במה שהוא משוכנע שזו טובת האומה.  אבל אני מצביע בעד המפלגה הדתית-הלאומית.

וזאת אף על פי שמעולם מרן הרב קוק לא השתמש במונח דתי-לאומי, וכן רבנו הרב צבי יהודה.  וזאת למה?  כי זה פליאונזם Pleonasm.  כי מי שהוא באמת דתי, אז הוא בהכרח לאומי, ומי שהוא באמת לאומי, הוא בהכרח דתי.  לכן המונח דתי-לאומי הוא פליאונזם, כלומר יתרות סמנטית חזרתית.  למי שלא מבין מה זה פליאונזם, הנה דוגמאות: שוב פעם, מתנת חינם, צירוף יחד, עלה למעלה, רד למטה, מדבר סהרה (סהרה בערבית = מדבר), ראיתי במו עיניי.  ואם תרצו, זו טאוטולוגיה, Tautology, כפל לשון, משפט שהוא תמיד אמת, כגון : לעניים אין כסף.

וזאת למה?  כי אינינו עם רגיל או דת רגילה, אלא אנחנו עם-דת.  יתכן בלגי קטולי או מוסלמי, ויתכן נוצרי אנגלי או איטלקי.  אבל לא יתכן יהודי נוצרי או מוסלמי, ולא יתכן מוסלמי סורי או יהודי.

זו טעות גדולה, מסביר מרן הרב קוק בספרו אורות, לפלג בין הענין הלאומי לענין הדתי.  טעות זו  נובעת מחוסר הרגשת האחדות הסגולית הישראלית, כלומר נובעת מדמיון כוזב כאילו  דומים אנו לכל עם ולשון.  לא.  אנחנו חטיבה אחת, שאי אפשר לחתוך אותה לשנים.  החושבים שאפשר לחלק לשנים, טועים (אורות עמ' מה-מו).

אכן, יש בתוכנו מפלגות המצהירות שהן דתיות אך אינן לאומיות, או שהן רק מעט לאומיות.  זו טעות דמיונית.  אם הן דתיות, אז הן לאומיות. ויש מפלגות שמצהירות שהן לאומיות, אך אינן דתיות או שהן רק מעט דתיות.  גם זו טעות דמיונית.  אם הן לאומיות, אז הן דתיות.  וכן עוד כותב מרן הרב קוק בספרו אורות: "רוח ד' ורוח ישראל אחד הוא" (אורות עמ' סד).

לומר מפלגה דתית לא לאומית, או לאומית לא דתית, זה אוקסימורון, Oxymore, בארמית: תרתי דסתרי.  אין מילה בעברית, כי אינינו אוהבים אוקסימורון.

לכן אני מצביע בעד המפלגה הדתית-לאומית, שאינה שבויה בדמיון, אלא חורטת על דגלה את האמת הענקית הגדולה שנאמרה לאברהם אבינו: ואעשך לגוי גדול.  קידוש השם של עם.  שכינה על עם.

לא מפלגה שהיא גם דתית וגם לאומית, אלא מפלגה דתית-לאומית, שניים שהם אחד.  ומי כעמך ישראל, גוי אחד בארץ.