מעמד האשה היום

 הרב שלמה אבינר

[ראיון]

 

ש: פורים מאחורנו.  גם השנה הרבנים הביעו התנגדות לקריאת מגילה על ידי אשה בשביל מנין נשים.  אמנם יש רבנים שסוברים שאין זה נגד ההלכה, אז למה יש התנגדות כה חריפה?

ת: אכן רבנים גדולים שללו, כגון הגר"מ אליהו שכתב שאפילו דיעבד אינה יוצאת ידי חובה.   יש מחלוקת.  אין זו הראשונה ולא האחרונה.  במקרה כזה יש לילך אחרי הרוב.  או רוב מנין, ואכן הרבנים שמתירים הם מיעוט זניח.  או רוב חכמה, ואכן גדולי הדור, גאוני הדור, מתנגדים.  לכן דעה זו של קריאת מגילה נשים עבור נשים הינה בטלה ומבוטלת.

בכלל, בתחום הזה, אין צורך להמציא את הגלגל מחדש.  תמיד היו בעם ישראל נשים מופלאות, בעלות דרגה מוסרית עילאית וחכמה רחבה, - אך הן לא ראו צורך לקרוא את המגילה בעצמן.  אין צורך בחיקוי קופי של הגברים.  לצערנו החברה שלנו מזלזלת בנשים, אך הבעיה הזאת לא תתוקן על ידי חיקוי.  אסתר המלכה היא המפתח של כל הצלחתנו בפורים, אך לא חקתה כקופה את הגברים כדי להצליח במשימתה.

ש: בתחום אחר, מה בדבר כל הויכוחים מסביב למקוואות בארץ, האמנם יש להשאירן בסמכותה של הרבנות הראשית או לתת לכל אחת לעשות כישר בעיניה?

ת: מקוה לא שייכת באופן אוטומטי לרבנות הראשית.  מי שרוצה לבנות לעצמו מקוה בביתו, רשאי לעשות כאוות נפשו.  אך כיוון שאנו אחראים על שמירת הדין והמסורת, יש לדאוג שהמקוואות תהיינה בהתאם להלכה בת שלושת אלפים שנה ויותר.  המקוואות לעולם היו שייכות לעולם של יראת שמים, גם בארץ גם בחוץ לארץ.  למעשה הנשים מאושרות מאוד מכל סדרי המקוואות, ואלו שיש להן קשיים, הן בודדות ותמיד מוצאים להן פתרונות.  יש להיזהר לא להפוך מצבים יוצאי דופן לחזות הכל.

ש: באופן כללי, כיצד להתייחס למעמד האשה ביהדות היום?

ת: הוא תמיד היה נפלא, לעילא לעילא, ואדם לא התייחס לאשתו כראוי, כונה בשולחן ערוך כהולך כמנהג הגויים.  הבעיות שמציינים כגון מסורבות בגט, הן שוב יוצאות דופן.  כמובן גם את יוצאי הדופן האלה יש לפתור, אך אין זה מן היושר לנפח אותם ולהכליל.