זייפני יהדות

הרב שלמה אבינר

[ראיון]

 

ש: כיצד להתייחס לתופעה החדשה של הרפורמים שחותרים תחת היהדות?

ת: אין זה חדש.  בכל דור ודור קמים עלינו זייפנים לבלבלנו והקב"ה מצילנו מידם.  אגב, זה סימן טוב: למוצג חשוב ובעל ערך יש תמיד זיופים.

ש: מי היו הזייפנים?

ת: צדוקים, בייתוסים, קראים.  ובדורות האחרונים משכילים, קונסרבטיבים ורפורמים.  וכן הנוצרים.  הקב"ה הראה לאדם הראשון דור דור ודורשיו, דור דור וחכמיו.  ומן הסתם גם דור דור וזייפניו, שהרי גם הקים בכל דור חכמים כדי להילחם נגדם.  כל אלה הזייפנים צערונו מרות, אבל לבסוף נעלמו נמוגו נמחקו.

ש: שאלה א. מה ההבדל בין רפורמים לחילוניים?

ת: חילוניים אינם זייפנים.  אלא יש ריק.  ריק בע"ה אפשר למלא.  אבל זיוף הוא טוען שהוא היהדות.  אז אי אפשר למלא.  משל למה הדבר דומה?  חילוני דומה לאדם שאינו משלם מיסים למדינה, רפורמי דומה למי שמשלם מיסים מכסף מזוייף שהוא מדפיס.

ש: שאלה שניה.  יש הרבה זרמים ביהדות, חסידים, מתנגדים, לאומיים-דתיים חרדים, ספרדים אשכנזים, ועוד.  אז למה רפורמים אינם זרם ביהדות?

ת: כל אלה הם בתוך היהדות.  הרפורמים הם זרם נגד היהדות.  היהדות פירושה, שלוש עשרה עיקרי אמונה, יהדות פירושה אמונה ומצוות.  יהדות פירושה תורה מן השמים, תורה שבכתב ותורה שבעל פה.  הרפורמים כופרים באלה. למשל הם מתירים שאיש יתחתן עם גויה או יתחתן עם איש אחר.

ש: שאלה שלישית.  אם כן מה ההבדל בין הרפורמה והנצרות,  הרפורמה היא זיוף כמו שהנצרות היא זיוף?

ת: אכן הם הלכו על חבל דק שעלול היה להוביל אותם לכיוון דומה.  אך יש להבדיל.   הרפורמה היא סוג של נצרות, חיקוי נצרות.  אבל הרפורמים אינם נוצרים.  כי הנוצרים הוציאו אותנו מעם ישראל, והרפורמים מודים שאנו כן עם ישראל, לכן הם יהודים (כמובן חוץ מכ-50% מהם גויים כתוצאה מנישואים יהודי עם גויה או גיור רפורמי שכידוע לא חל).

ש: בהתחלה הרפורמים כן הוציאו אותנו מעם ישראל?

ת: כן, גם בזה הלכו על חבל דק.  הם טענו שהיהדות אינה עם אלא דת, כלומר העם שלהם הוא גרמניה, ובעם הגרמני יש פרוטסטנטים, קתולים ויהודים.  לכן הם הלשינו לשלטונות על הקונגרס הציוני שהיה צריך להתקיים בגרמניה,  ואז העבירו אותו לשוייץ.  עם פרוץ השואה הם שינו דעתם.  הם כבר לא נגד הציונות, אך לצערנו שעורי העליה שלהם הינם אפסיים והם פה 0.3%.

ש: ובסיכום?  מה יהיה איתם?

ת: אין מה לדבר איתם.  הם אינם מקשיבים.  לכן נותר לנו להתפלל עבורם בכותל.  כמובן בתנאי שלא יפריעו לנו להתפלל שם...

 

[אגב, מה אחוז הרפורמים בארץ?

הנתון המפורסם הוא % 3.9, מתוך המכון הישראלי לדמוקרטיה שמגמותיו ברורות.


http://www.idi.org.il/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%94%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%9E%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%A1%D7%A8%D7%91%D7%98%D7%99%D7%91%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-%E2%80%93-%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%9C-%D7%95%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%95%D7%AA

 

בירור קל מגלה, כי לרפורמים יש 50 קהילות, כולל בקיבוצים, וקהילות עם מניינים לחגים בלבד.

http://www.reform.org.il/Heb/Community/Community.asp

נכפיל כל קהילה בכ 500  חברים בקהילה, בשביל להחמיר,

סה"כ 25,000 רפורמים .

כלומר, מתוך כ6 מליון יהודים, לכל היותר 0.4% הם רפורמים, עשירית מהמספר המפורסם (מפי ידידי המהנדס מיכאל ז').]