איש זה איש ואשה זו אשה

הרב שלמה אבינר

[ראיון]

 

ש: האם אפשר להסביר לאדם שלא מאמין בתורה שנישואים איש עם איש הם רעים?

ת: בודאי.  הרי זה משבע מצוות בני נוח, כלומר זה שייך למוסר האנושי הטבעי.

ש: למה זה טבעי?

ת: כי זה טבעי שהמין האנושי ימשיך להתקיים.  ומנישואים של שני גברים לא יכול להיוולד ילד.  אם כן, זה נגד הטבע.

ש: אבל הם יכולים להיעזר באימוץ ילד או בלידה דרך פונדקאית?

ת: אז יש כאן אדם שלישי שיש לשאול אותו ולא להחליט עבורו: הילד.  זה טבעי לילד שיהיו לו אבא ואמא.

ש: אבל במציאות יש ילדים בלי שני הורים: יתום, הורים גירושים, בחורה שנאנסה וכו'.

ת: אכן זו בעיה מאוד עצובה, אך אין זה מצדיק ליצור בעיה נוספת של סבל בצורה יזומה ומלאכותית.

ש: לפי זה, גם רווקה שתרצה להיכנס להריון על ידי תרומת זרע, אין זה מוסרי כלפי הילד?

ת: נכון.  לא שאלו אותו אם הוא רוצה לכתחילה אמא בלי אבא.

ש: אבל באופן עקרוני, אדם חילוני יכול לטעון, שאין הבדל בין איש לאשה, כל אחד מחליט מה הוא יהיה, ולכן אין הבדל בין נישואי איש לאשה, לבין נישואי איש ואיש, או אשה ואשה.

ת: הוא יכול לטעון כן, אך אין הכרח שזה נכון.  גישה זו כופרת בכך שיש לדברים מהות עצמית, מה שנקרא מהותנות או אסנציאליזם.  כבר הפילוסוף אפלטון בירר שלכל עצם יש אידיאה שקדמה לו והוא שואב ממנה את תכונותיו.  גם הפילוסוף אריסטו סבר כן, והעיר על כך שהטבע יציב במיניו השונים.

ש: ויש חולקים עליהם?

ת: בודאי.  הם טוענים שכל דבר הוא מה שהוא לא בגלל מהותו הפנימית, אלא בגלל הבניה חברתית שיונקת מהמציאות.  גישה זו רווחת בתנועה הפוסט-מודרנית.

ש: אם כן, זה גם נוגע למעמד האשה בחברה?

ת: כן.  כך טענה הפילוסופית  סימן דה בובואר: אשה לא נולדת אשה אלא נהיית אשה.

ש: איך אפשר להכחיש שיש הבדלים ביולוגיים ופיסיולוגיים בין איש לאשה?

ת: ודאי בזה כולם מודים.  אבל הם טוענים שהנטיות, הכשרונות, התכונות, הם פרי של הבניה חברתית.

ש: אם כן, הפמיניזם הינו אנטי אסנציאליזט?

ת: לא בהכרח.  יש פמיניזם רדיקלי מטריאליסטי לא מהותני, אך יש גם פמיניזם מהותני, שמגדיר את תכונותיה העצמיות של האשה, לא רק הביולוגיות והפיסיולוגיות, אלא גם הנפשיות, החברתיות, הרוחניות – כדי להגן עליה מפני השטלתנות הגברית המתנשאת.

ש: איך קוראים לזרם הלא מהותני?

ת: בשמות שונים: נומינליזם – כלומר מתן שם, שאינו מבטא דבר אמיתי, אלא משרת נוחיות ביטוי.  או קונסטרוקציוניזם או קונסטרוקטיביזם, כלומר הבניה. או אקסיסטנציאליזם, כלומר קיומיות.

ש: ז'ן פול סרטר.

ת: כן.  הוא אמר: קיום קודם  למהות.  כלומר אין מהות קבועה מראש, אלא היא נבנית באורח סיבתי, על ידי ההסטוריה, התרבות, ומעשי הפרט.

ש: אז לפי דבריו, אין גם מהות אנושית?

ת: נכון, זו אמירה מסוכנת העלולה לגרור לכיוונים שפלים.  הוא היה מודע לכך, ואחת מהרצאותיו הראשונות היתה "האכסיסטנצאליזם הוא הומאניזם".

ש: אבל מאידך גיסא, אם יש מהות גברית ומהות נשית, אז עלולים לטעון שאין שוויון?

ת: ודאי יש שוויון.  שניהם בצלם אלהים.

ש: אבל למעשה אין להם אותו מעמד בחברה?

ת: נכון.  לכן יש להשתמש במושג אחר: השלמה.  הם שונים ומשלימים.

ש: ובסיכום?

ת: איש על מחנהו ואיש על דגלו.