נותן לחם לכל בשר

הרב שלמה אבינר

[ראיון]

 

ש: זה נכון שחוקרים ישראלים גילו את הרכב הגנום של החיטה?

ת: בערך.  זה נושא ארוך ומסובך בו עוסקים אלפי חוקרים מעשרות מדינות, חוקרים נושא זה זמן רב, כי יש 16 מיליארד אותיות, לכן חילקו ביניהם, כולל חוקרים ישראליים.

ש: אז מה חלקנו המיוחד?

ת: צירפנו חברה פרטית NRGene, הם מצאו שיטת פיענוח יותר מהירה לאין ערוך, וכל חוקרי העולם השתכנעו.  החברה הזאת מורכבת מבוגרי יחידת 8200 – איסוף מודיעין, אותות ופיענוח צפנים של צה"ל.

ש: בשביל מה כל הפיענוח הזה?

ת: כדי לגלות מה הגנים שיכולים להגדיל את הערך התזוני של החיטה, למעט מחלות, ולהכשיר את החיטה לסביבה קשה.  ובכך להגדיל תפוקת החיטה העולמית, ולספק מזון לרעבים.  החיטה היא המזון הראשי בעולם, לכן יש ברכות מיוחדות: נטילת ידיים, המוציא, ברכת המזון.  כמובן, יש גם תירס ואורז.

ש: יש עדיין רעבים בעולם?

ת: כן 800, מיליון.  כל יום מתים 30,000 מרעב.

ש: זה נורא ואיום!  אבל זו גם קושיא, שהרי אנו מברכים: הזן את העולם כולו בטובו...  פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון... הזן את הכל?!

ת: הקדוש ברוך הוא הכין בעולמו כל מה שנצרך לאדם, אז בני אדם אינם מחלקים אותו בצורה ישרה וצודקת.  מהמזון שזורקים, אפשר להאכיל 2 מיליארד אנשים.

ש: גם בארץ יש רעבים?

ת: כן.  הרבה.  זה סוד שמסתירים.  גם אצלנו שליש מהמזון הולך לאיבוד: בחקלאות, במיון, באריזה, בתעשיה, בהפצה, בקמעונות, בנזק נפילה ממדף ועוד.  בין חצי לשליש אפשר להציל, וזה פי חמש ממה שצריך לרעבים.

ש: אז במקום לשפר את החיטה, אולי עדיף לדאוג לחלוקה צודקת?

ת: צריך גם זה וגם זה.  אין לסמוך על נס סוציאליסטי, אלא לפתח את החיטה, אחרת יהיה אסון של רעב עולמי.

ש: אז זה לא ד' שזן אותנו אלא המדע?!

ת: ד' זן אותנו דרך המתנה של צלם אלהים שבאדם, שכולל את השכל המדעי.