קוד לבוש בית כנסת

הרב שלמה אבינר

 

שאלה: הקמנו בית כנסת ואנו רוצים לקבוע קוד לבוש.  אנו קהילה פתוחה, אבל אנו רוצים סטנדרט מסודר ומכובד, לגברים ולנשים.

תשובה: צריך בגד צנוע ומכובד בלי חומרות.

גברים – בגדים שעומדים בהם מול אדם חשוב, כגון בימינו שנכנסים בהם בבנין הכנסת.  מכנסים ארוכים, נעלים או סנדלים וכדומה, חולצה עם שרוולים, בגדים נקיים, אלא אם כן אדם מגיע עתה מן העבודה (ונשאל הגרי"ש אלישיב: האם צבעי רשאי להתפלל עם בגדי העבודה שלו?  והשיב: אם הוא לא מתבייש ללכת עמהם ברחוב יפו בירושלים, יכול בשעת הדחק ללובשם אף בתפילה.  קב ונקי יט).

וכיון שיש שלא כל כך מקפידים על זה, אז יש להמליץ ששליח ציבור וכל העוסקים בציבור, יהיו עם טלית.

וכמובן מדי צה"ל מותרים, כי הם הבגדים הכי מכובדים שיש (ועיין שו"ת אבני ישפה ח כט אות ה, שבזמננו, שרגילים בני אדם להיכנס לפני שרים עם מדים של הצבא, הם נחשבים מכובדים, וודאי שמותר גם להיכנס בהם לבית הכנסת).

נשים – חצאית 10 ס"מ תחת הברך, שרוולים מתחת המרפק, חולצה סגורה למעלה קדימה ואחורה, כיסוי ראש לנשים נשואות מלבד 4 ס"מ (שו"ת אגרות משה אה"ע נח), בגדים לא צמודים וללא צבעים רועשים.