מתי נברא העולם

הרב שלמה אבינר


 

ש: התפרסם שצולמה גלקסיה במרחק של 65 מיליון ק"מ (https://www.eso.org/public/news/eso1830/).  כלומר האור יצא משם אז, אנו רואים אותה עכשיו. אבל אנחנו רק ב-5779?

ת: יש שלוש שיטות כדי לתרץ סתירה זו.  שיטה א: המדע טועה.  זה יתכן. המדע אינו בטוח מאה אחוז.  הוא השערה.  הוא מסיק מסקנות על יסוד תצפיות אבל אולי הוא טועה.

ש: מותר לומר דבר כזה?!

ת: כן. למשל, לפי הפילוסוף של המדע קרל פופר Karl Popper, אי אפשר להוכיח סופית שתיאוריה מדעית היא נכונה, רק אפשר להוכיח שאינה נכונה, מה שקשור ל"עיקרון ההפרכה "Falsifiability  או Refutability.

ש: אבל נראה שמרחקי הגלקסיות של מיליונים או אפילו מיליארדים שנות אור, היא תיאוריה מאוד מבוססת...  מה שיטה ב?

ש: שרבונו של עולם ברא עולם באמצע הדרך, כלומר עם קרני אור מגלקסיות רחוקות מאוד, אבל נבראו קרוב מאוד אלינו.

ש: זה מוזר...  למה שד' יברא דבר כזה?!

ת: אינינו יודעים את דרכי ד'.  אבל נכון שזה מוזר.  שיטה ג, העולם נברא לפני מיליארדים שנים, אבל עולמנו עם אדם הראשון נברא לפני תשע"ט שנים.  כתוב במדרש בראשית רבה א, שד' היה בונה עולמות ומחריבן, מפני שלא היו טובים.  ומה שאנו רואים הם שרידים של אותם עולמות שחרבו.  מרן הרב קוק מזכיר זאת באגרותיו (אגרת צא).  זה נראה הכי סביר.

ש: אז שנה טובה (ועיין ספרו של הרב: מרן הרב קוק והאבולוציה – מ"צ).

ת: שנה טובה מאוד.