אנו רוצים צבא צנוע

 הרב שלמה אבינר

[ראיון]

 

ש: כיצד להתייחס לפרסום האחרון בשם ראש אכ"א שיש בצבאנו עלייה מדאיגה בהיקף הדיווחים על פגיעה מינית בחיילות?

ת: זה חמור מאוד.  כמובן גם מחוץ לצבא זה חמור מאד.  אך בתורה כתוב "והיה מחניך קדוש... כי ד' מתהלך בקרב מחניך".  רבי אברהם אבן עזרא מסביר שמחנות צבאיים בעולם הינם מועדים לכל מיני פורעניות מוסריות.  אך אצלנו המחנה חייב להיות קדוש וכל החיים חייבים להיות קדושים.

ש: ראש אכ"א הוסיף שרואים מצב זה בחומרא רבה...

ת: ב"ה סימן שהוא אדם רציני.  אך מה הוא מציע?

ש: הוא כותב שמשקיעים מאמצים רבים למיגור התופעה...

ת: כמובן הפתרון הפשוט לבעיה הוא שלא תהיה בעיה כלל, לבטל גיוס בנות, ושיבינו פעם אחת ולתמיד שאין ענין לאשה להידמות לגברים.

ש: אך בינתיים יש בנות בצה"ל?

ת: ידוע.  לכן צריך מרחק מירבי כמו שכתוב בפוסקים שגברים ונשים צריכים "להתרחק מאוד מאוד".  צריך יחידות רק של בנים ויחידות רק של בנות, בלי תערובת.  בודאי לאפשר לכל חייל ולכל חיילת לשרת במסגרת נפרדת, בלי צורך בכל מיני דרישות וחקירות.

ש: אבל יש בצה"ל גם הווי משותף?

ת: עוד יותר חמור, כי אין בזה ערך צבאי לגופו של ענין.  ודאי שפעילות הווי, נופש ותרבות צריכות להיות נפרדות, ואם זה מעורב, יש לאפשר לכל חייל או חיילת לא להשתתף בלי צורך באישורים ואישורי אישורים.

ש: ובסיכום?

ת: אנו רוצים צבא צנוע, טהור ונקי.  זה גם יוסיף עוצמה צבאית.