שמירת עיניים

הרב שלמה אבינר

[ראיון]

 

ש: בזמן האחרון, מדברים הרבה על שמירת עיניים, כולל יהודים פשוטים...

ת: לא רק בזמן האחרון.  זה כבר כתוב בתורה, ומזכירים זאת כל פעם בקריאת שמע: ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם.  וכן כתוב: ונשמרתם מכל דבר רע, שגם זה עניין של שמירת עיניים (עבודה זרה כ ב).

ש: על כל פנים יש לברך על כך שיש התעוררות רחבה בימינו.

ת: ב"ה.  כן ירבו.  שהרי הבעיה החמירה מאוד.  כי גם על אשה צנועה אסור להסתכל, ובימינו מצב הצניעות הוא אסון נורא, אז האיסור נעשה יותר חמור

ש: מה ההבדל ההלכתי בין אשה צנועה לבין אשה לא צנועה מבחינת איסור הסתכלות?

ת: אשה צנועה, יש איסור הסתכלות, אבל אין איסור ראיה בעלמא לפי תומו, כלומר בהעברה בעלמא. אבל חלקים של גוף שאמורים להיות מכוסים, כגון רגל, אמה, מחשוף, שיער אשה נשואה, - אפילו ראיה בעלמא אסורה (עיין שו"ע אה"ע מ"ב סק"ז).

ש: וגם אם אינו נהנה, אסור להביט במקרה שהיא צנועה? 

ת: כן.  אם נהנה, אפילו אצבע קטנה אסור (מ"ב שם).

ש: אז איך נלך ברחובות שלנו בהם אין צניעות?

ת: אין ברירה.  כלומר אם יש רחוב צנוע, אסור לילך ברחוב לא צנוע.  אך אם זו הדרך היחידה להגיע למחוז חפצי, אז מותר, ולהשתדל כמה שאפשר לא לראות (בבא בתרא נז ב).

ש: האם אין זה נסיון קשה, לא להביט על נשים?

ת: כן.  אך אפשר לעמוד בו.  למדנו מיוסף הצדיק שאפשר להתגבר על יצרא דעריות.  וכאשר כלו כל הקיצים, וינס החוצה.  זה כתוב, כדי שנלמד ממנו.

ש: אבל הוא ראה דמות אביו, ואנחנו לא?

ת: הסבירו שגם לנו הקטנים, יש דמות אבינו, רבונו של עולם, בסגולת נשמתנו.

ש: גם זה מדכא את הסקרנות.  אדם סקרן מטבעו.

ת: זה מעולה להיות סקרן, אך לא סקרן לראות דברים אסורים.  להיות סקרן להבין תורה, להיות סקרן כיצד לעשות חסד לחברו, להיות סקרן במדע.

ש: יש אנשים הטוענים שההלכה לא להסתכל היא חומרה, והם לא בדרגת חומרה.

ת: ודאי לא.  זה דין גמור.  חומרה זה למשל כמו תלמידי חכמים גדולים שנותנים שיעור תורה לנשים צנועות להפליא, אך במשך כל השיעור, הם לא מביטים עליהן אפילו רגע אחד, אלא תוקעים את מבטם בספר.  עיין משנה ברורה (או"ח עה סק"ז).

ש: אז איך קרה שטוענים שזה חומרה?

ת: זו בעיה ישנה שכבר מוזכרת במסילת ישרים בפרק יג על מידת הנקיות, כלומר דברים שהם איסור מוחלט, אבל אנשים מרמים את עצמם שמותר.  הוא מציין בפרק לפני כן גמרא בנדון, כלומר כבר אז נכשלו בזה.

ש: איסור הסתכלות כולל תמונות וסרטים?

ת: ודאי.  גם סרטים צנועים, קל וחומר סרטי תועבה.

ש: כיצד להסביר זאת לאדם חילוני?

ת: שיש כאן מדרון חלקלק, שמתחיל בהסתכלות.  כך כתוב בירושלמי שהלב והעין הן שני סרסורי עבירה (ירושלמי ברכות א ה).  וכך מגיעים לחטאים חמורים, עד כדי פירוק המשפחה וגירושין.

ש: ובסיכום?

ת: לא יביט על נשים, ואז ישיר לאשתו ליל שבת: את עלית על כולנה.