בעד איזו מפלגה אצביע

הרב שלמה אבינר

 

אני אצביע בעד המפלגה שתילחם במסירות נפש עבור מדינה יהודית.

ולא שתפעל לאט כעל חזון רחוק, אלא כעל סכנת נפשות, פיקוח נפש, רפואה תכופה, חדר מיון.

ולפני כן, בעד מדינה נורמלית-אנושית, לכן אצביע בעד מפלגה שתילחם במסירות נפש בעד משפחה יהודית, אבא ואמא וילדים, ולא שתי אבות עם ילד מפונדק, או שתי אמהות, ועוד שחיתויות.

ולכן אצביע בעד מפלגה שתילחם במסירות נפש על חינוך טהור לילדי ישראל, דתיים או לא דתיים, ולא הכנסת שחיתות ולכלוך.

ולכן אצביע בעד מפלגה שתילחם במסירות נפש בעד מעמד הרבנות הראשית לישראל, שהיא שתקבע על גיור, נישואים וגירושים, כשרות, שבת.  עם אחד, מדינה אחת, רבנות ראשית אחת!  גיור אחד – אחרת, יהיו כאן שני עמים: גוים ויהודים.  נישואים וגירושין - אחרת, יהיו כאן שני עמים: ממזרים וכשרים.  כשרות – אחרת, יהיו כאן שני עמים: אוכלים ולא אוכלים.  שבת – אחרת, יהיו כאן שני עמים: עבדים ונחים.

לכן אצביע בעד מפלגה שתילחם במסירות נפש בעד צבאנו, שמגן עלינו, ולא יתן שיכניסו בו נשים לכל מיני תפקידים הזויים.

לכן אצביע בעד מפלגה שתילחם במסירות נפש על ארץ ישראל, ולא תתן שיחריבו ישובים או חלקי ישובים, ותזכור שכאן זו ארץ ישראל ולא ארץ ישמעאל.

לכן אצביע בעד מפלגה שתילחם במסירות נפש בעד העניים.  בודאי ביטול העוני הוא חזון רחוק, אך ביטול הרעב אצל מבוגרים וילדים, חייב להיות מידי.

לכן אצביע בעד מפלגה שתמסור נפשה לנהל מדיניות בחירות מוסרית, לא תעליב אף אחד, לא תפגע באף אחד, לא תדבר לשון הרע על אף אחד, וכדברי רבי ישראל סלנטר: אם אתה רוצה להיות יותר מהזולת, אל תחפור לו בור, אלא בנה לך הר.  כי אנשים אחים אנחנו.

*

לכן אצביע בעד הבית היהודי אם ימסור את נפשו על כל אלה.

לכן אין זה מפריע לי אם כרת  ברית טכנית עם מפלגה בעייתית, כי כידוע, אי אפשר לפתור את כל הבעיות בבת אחת, ולכן יש להתרכז בכי חמורות, ולהעלים עין זמנית מהפחות חמורות, כדברי הרשב"א (שו"ת רשב"א ה רלח).

ואשמח מאוד אם הבית היהודי ינהל מדיניות חסכנית ויחזיר לאט את החוב של עשרים מיליון שקל שהצטבר במשך שנים, כי  חוב אינו דבר טוב וראוי.

*

חזק ונתחזק בבנין ארצנו במפלאות ד' על עמו ונחלתו.