צה"ל, אני חולה עליך

הרב שלמה אבינר

 

צה"ל שלי, אני חולה עליך

חולה אהבה אני

לא משנה איזו יחידה

עורפי או קרבי

הכל הכרחי

לכן אני חולה.

אני חולה בכל נפשי

כי אתה שומר על נפשי

כי אתה מוסר נפשך על נפשי.

צה"ל, אני חולה עליך

אני חולם עליך

אני שרוף עליך

אני מת עליך.

להיות חולה על צה"ל

זה מאוד בריא

זה מאוד נורמלי.

אין אפילו צורך להסביר למה

זה כל כך פשוט

זה כל כך טבעי.

צה"ל שלי אני מחכה ליום גיוסי

אני שמח כל יום שאני חייל

אני לא מחמיץ יום אחד מילואים

אני פטריוט

אני גאה - בגאוה לאומית, גאוה טהורה.

להיות חולה אהבת צה"ל זה בריא

אבל צה"ל חולה זה לא בריא

קידוש תפיסות ליברליות קיצוניות - זו מחלה

שכנוע בנות לגיוס ולא לשירות לאומי - זו מחלה

חינוך מחדש של קצינים - זו מחלה

פקודת שירות משותף מעורב - זו מחלה.

זו מחלה, כי צה"ל זה בשביל להילחם

צה"ל זה לא כדי לקדם אג'נדה תרבותית

שגם פוגעת בתפקודו של צה"ל.

אבל אל תיבהל, צה"ל שלי

זה קורה שחולים לפעמים

אבל אתה תתרפא

זה בטוח מכל בטוח.

שתהיה לך רפואה שלמה במהרה.

ובכל זאת על אף שאתה חולה

אני חולה עליך

אני חולה עליך, כי עשית ממני בן אדם

אני חולה עליך, כי סבא וסבתא שלי נספו בשואה

אני חולה עליך, כי בהיותי תינוק הוחבאתי עם הוריי

כדי לא להגיע למחנה השמדה.

אני חולה, כי בלי צבא אין מדינה.

כי אפילו בשווייץ ארץ השלום

שליש התקציב הולך לביטחון

כי גם בשווייץ במעברי הרים יש בורות יקוש

כי גם לשווייץ יש חיל אויר אדיר

כי הגרמנים לא כבשו שווייץ

לא מפני שאהבו שלום

אלא מפני שחששו מצבאו.

לכן אני חולה עליך, צה"ל

זכור, חיילות בכל מקום

זה שדה מוקשים לא ממופה.

זו מחלה.

שתהיה לך במהרה

רפואה שלמה

אני חולה עליך.